Plexisklo PLEXIGLAS XT

Extrudované kompaktní desky a trubky z plexiskla (PMMA) PLEXIGLAS® XT se vyznačují především vysokou propustností světla, vysokou odolností vůči UV záření, snadnou opracovatelností a příznivou cenou. To z něj dělá materiál použitelný v mnoha odvětvích, především ve stavebnictví, osvětlovací technice a v reklamě. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí.

Výrobce:

Ceník:
Technický list:

desky z plexiskla
plexisklo PLEXIGLAS XT

Potřebujete poradit?

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Jiří Lipš

telefon: +420 483 360 901
mobil: +420 739 456 547
 • Plexisklo PLEXIGLAS XT (extrudované)

  je cenově příznivý materiál s vysokou přesností tolerance tloušťky materiálu, při obrábění náchylnější ke vzniku napěťových trhlin vlivem většího vnitřního pnutí v materiálu, což se může projevit ve formě vlasových trhlinek např. v ohybu nebo v lepeném spoji. Tento jev se dá odstranit temperací materiálu. Výhodou je nižší cena než u litého plexiskla.

  Standardní rozměry

  Formáty: 2050 x 3050
  Tloušťky: 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
  Odstíny: čirý, opál, barevné odstíny na vyžádání
  .

  Základní vlastnosti

  • výborná odolnost vůči UV záření a povětrnosti
  • velmi dobrá propustnost světla 92%
  • dobrá odolnost proti rázům
  • snadná opracovatelnost
  • možnost ohýbání za tepla, lepení a leštění hran
  • dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
  • tolerance tloušťky +/- 5% tloušťky desky
  • v souladu s DIN EN ISO 7823-2

  Použití desek

  • protihlukové stěny, kopule světlíků
  • dělící příčky, prosklení dveří
  • zastřešení přístřešků
  • vybavení interiérů
  • domácí a průmyslová svítidla
  • kryty strojů
  • obchodní regály, stojany
  • světelné grafické panely
 • Zpracování desek z plexiskla

  • ŘEZÁNÍ
   stolní nebo ruční kotoučovou pilou s nezkříženým pilovým zubem (řezné zuby v zákrytu). Při řezání desek síly 4 mm a silnější by rozteč zubů měla být 13 mm. Při řezání je dobré chladit vodou nebo vzduchem. Zuby řezného kotouče by měly vyčnívat těsně pod povrch desky.
  • LÁMÁNÍ
   je možno u desek síly max 3 mm a délky max 500 mm
  • VRTÁNÍ
   pomocí běžných kuželových nebo obvyklých spirálových vrtáků s úhlem 60 až 90°
  • OBRÁBĚNÍ
   fréza, řezací plotry, laser
  • TEPELNÉ TVÁŘENÍ
   tvářecí teplota 150 až 160 °C. Jako tepelný zdroj pro bodový ohřev slouží topná spirála, pro celkový ohřev tepelná pícka. Čas ohřevu je závislý na síle materiálu.
  • OHÝBÁNÍ ZA TEPLA
   minimální poloměr ohybu rMIN = 330 x síla materiálu
  • LEPENÍ
   pomocí lepidel ACRIFIX jedno nebo dvousložkových. Nanášet injekční stříkačkou, lepené plochy ihned po vystoupení bublin spojit.
  • LEŠTĚNÍ
   možno leštit ručně i strojově na povrchu nebo na hranách, za použití pouze doporučených leštících past.
 • Údržba a čištění desek

  • Prach a nečistotu stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nikdy neotírejte nasucho!
  • K čištění používejte vodu nebo slabý mýdlový roztok nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů.
  • Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
  • Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
  • Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čistící prostředky ani čistící prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron.
  • Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
  • Případné škrábance je možné zaleštit speciálními leštícími pastami určenými na leštění plexiskla.
  • K čištění lze použít antistatický čistič PARASTAT, který navíc zabraňuje elektrostatickému náboji a tím opětovnému přitahování prachu.

   

 • Světelné panely LGP (BLU)

  LGP (Light Guide Panel) nebo BLU (Back Light Unit) je označení pro světelný panel, který za pomoci laseru představuje moderní způsob podsvícení reklamních panelů, displejů u elektronických zařízení (PC, TV) a ukazatelů. Moderní výrobní technologie je založena na použití laseru, který gravíruje speciálně generované série bodů a čar do struktury na povrchu panelu.

  Technologie podsvícení LGP
  Technologie podsvícení LGP

  Princip LGP je založen na šíření světla transparentním materiálem. Vhodně zvoleným gravírováním ve formě bodů nebo čar na jedné ze stran LGP dojde k porušení fyzikálních podmínek totálního odrazu světla, což má za následek únik světla z materiálu a jeho následné homogenní podsvícení.

  Princip podsvícení LGP v porovnání s totálním odrazem světla
  Princip podsvícení LGP v porovnání s totálním odrazem světla

  Princip LGP panelu + Struktura svítícího (např. reklamního) panelu
  Princip LGP panelu + Struktura svítícího (např. reklamního) panelu

  Použití laseru patří mezi nejmodernější technologie výroby LGP světelných panelů. Způsobů, jakými může být laserem vygravírována struktura LGP, je mnoho. Obecně se v praxi lze se setkat s následujícími způsoby:

  • Čáry orientované paralelně nebo kolmo vzhledem ke zdroji světla
  • Mřížka
  • Tečky

  Gravírované čáry a mřížka + tištěné tečky
  Gravírované čáry a mřížka + tištěné tečky

  Za pomoci speciálního softwaru ICARO BLU (vyvinutým společností SEI Laser) jsou v závislosti na umístění světelného zdroje (obvykle LED diod) generovány gravírované tvary a jejich umístění, čímž je dosaženo maximální homogenity osvětlení na celé ploše LGP. Stejně tak je brán v úvahu i počet světelných zdrojů, obvykle vycházející z velikosti panelu.

  Technologie LGP eliminuje nežádoucí jevy na reklamních panelech (nedokonalý tisk neprůhlednou bílou barvou) a zajišťuje tak jejich celkovou vysokou kvalitu.

  Zmíněná technologie umožňuje vytvářet, kromě panelů s homogenním rozptylem světla, i panely s vyšší svítivostí pouze v žádoucích částech panelu. Výsledný efekt je zobrazen na obrázku (intenzivně svítí pouze papoušek).

  Příklady aplikací LGP světelných panelů

  Dekorace, reklamní panely

  Osvětlení

  Kvůli stále větším nárokům na nízkou spotřebu a ochranu životního prostředí jsou dosud používané typy osvětlení (např. neony) nahrazovány LED osvětlením. Tento typ osvětlení je výrazně úspornější a zároveň má vyšší životnost. Taktéž vyzařované světlo je příjemnější a rovnoměrnější.

  Obvykle jsou v LED svítidlech používány dvě vrstvy materiálu. Jednu vrstvu tvoří LGP panel rozptylující světlo vyzařované LED diodami a druhou (venkovní) vrstvu tvoří tenká difuzní folie, sloužící pro zakrytí tištěných nebo gravírovaných linek nebo tvarů. Tato difuzní vrstva však mírně tlumí celkovou svítivost panelu. Při použití technologie SEI nemusí být tato vrstva používána, neboť gravírované tvary na panelu jsou téměř neviditelné.

Odstíny a provedení

Barva Označení Odstín Propustnost světla (%)
Formát (mm)
Tloušťka (mm)
Čiré OA000 92 2050 x 3050
1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 15, 20, 25
Opál
WN670 78 2050 x 3050 2, 3, 4
WN370 44 2050 x 3050 3
WN770 45 2050 x 3050 2, 3, 4, 5
WN070 30 2050 x 3050 2, 3, 4, 5
WN970 24 2050 x 3050 3, 4
WN297 3 2050 x 3050 3, 5
Barevné Yellow 1N870 22 2050 x 3050 3
Yellow 1N270 17 2050 x 3050 3
Cream 1N370 28 2050 x 3050 *
Orange 2N170 6 2050 x 3050 3
Red 3N570 2 2050 x 3050 3
Red 3N670 2 2050 x 3050 3
Blue 5N870 5 2050 x 3050 3
Blue 5N370 7 2050 x 3050 3
Green 6A112 91 2050 x 3050 *
Green 6N570 19 2050 x 3050 3
Brown 8A470 62 2050 x 3050 *
Brown 8A570 14 2050 x 3050 3
Brown 8A870 52 2050 x 3050 *
Grey 7A670 71 2050 x 3050 3
Black 9N870 0 2050 x 3050 2, 3, 5, 6, 8, 10

* Na dotaz

Fyzikální vlastnosti

Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Hustota ISO 1183 g/cm3 1,19 1,19
Propustnost světla (3 mm) ISO 13468-1 % 92 92
Index lomu ISO 489 nD 1,491 1,491
Zákal (čiré plexi) ISO 14782 % 0,6 ---

Mechanické vlastnosti

Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Pevnost v tahu při přetržení ISO 527-2 MPa 72 80
Poměrné prodloužení při přetržení ISO 527-2 % 4,5 5,5
Modul pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 3300 3300
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa 105 115
Tvrdost vtlačováním kuličky ISO 2039-1 N/mm2 175 175
Tvrdost podle Rockwelta ISO 2039-2 stupnice M --- 105
Rázová houževnatost metodou Charpy (bez vrubu) ISO 179 kJ/m2 15 15
Rázová houževnatost metodou Izod (s vrupem) ISO 180 kJ/m2 1,6 1,6

Tepelné vlastnosti

Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 mm/m°C 0,07 0,07
Teplota měknutí dle Vicanta (B 50) ISO 306 °C 103 115
Teplota průhybu při zatížení (A 1,8 Mpa) ISO 75 °C 95 105
Stupeň hořlavosti EN 13501-1 E E
Degradační teplota °C > 280 > 280
Teplota tváření °C 150 - 160 160 - 175

Elektroizolační vlastnosti

Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Měrný odpor povrchový IEC 60093 5-1013 5-1013
Měrný objemový odpor IEC 60093 Ω.m >1015 >1015
Elektrická pevnost IEC 60243-1 kV/mm 10 ---
Dielektrická pevnost DIN 53481 kV/mm 30 30
Relativní permitivita (50 Hz) DIN 53483-2 3,7 3,6
Relativní permitivita (1 KHz) DIN 53483-2 2,8 2,7

Chemická odolnost plexiskla při 20 °C

+ odolný - není odolný o částečně odolný
- Aceton - Etylacetát + Kyselina vinná
+ Amoniak + Glycerin - Xylen
- Amylalkohol o Motorový olej + Parafín
+ Benzín + Hexan + Petroleter
- Benzen o Izopropanol + Kyselina fosforečná 10%
+ Kyselina bórová + Káva + Kyselina sírová 10%
- Butanol + Hydroxid draselný + Kyselina dusičná 10%
- Chlorované uhlovodíky - Keton + Kyselina chlorovodíková 10%
- Chloroform - Metylenchlorid + Kyselina chlorovodíková konc.
o Chlorovaná voda/vzduch + Kyselina mléčná 10% + Uhličitan sodný
- Dibutylftalát + Minerální olej + Ocet
- Dioktylftalát + Hydroxid sodný + Kyselina stearová
- Ledová kyselina octová - Nitrocelulozový lak + Čaj
- Octové esence + Kyselina šťavelová + Terpentýn
+ Ředěná kyselina octová + Vosk + Toulen
o Ethanol o Hydroxid vodíku - Ředidla

Útlum hluku dle DIN 52210-75 v dB

Tloušťka materiálu
(mm)
Plexisklo XT Plexisklo GS Polykarbonát Sklo
4 26 26 27 30
5 --- --- 28 30
6 30 30 29 31
8 --- --- 31 32
10 32 32 32 33
15 32 --- 33 ---

Hustota a světelná propustnost (tloušťka 4mm)

Materiál Hustota (kg/m3) Propustnost světla (%)
Sklo 2,5 92
Plexisklo 1,19 92
Pet-g 1,27 90 - 92
Polykarbonát 1,2 88 - 90

Proč je plexisklo levnější materiál než polykarbonát?

Při jaké teplotě se plexisklo zdeformuje?

Proč se mi účtuje větší rozměr desky než skutečně potřebuji?

Proč si k dopravě zdarma účtujete navíc ještě manipulační poplatek?

Související produkty


Akční nabídky

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole
0,- košík je prázdný