Desky PC ANTISTATIC

jsou polykarbonátové desky se speciálním coatingem, který plní funkci ochrany proti tvorbě statického elektrického náboje a zároveň ve srovnání s klasickou deskou výrazně méně přitahuje prachové částice a nečistoty. Desky se vyznačují kombinací vynikajících optických a mechanických vlastností, zejména rázovou houževnatostí. Desky jsou vhodné do prostředí s rizikem výbuchu vzniklého statickým nábojem a do prostředí s extrémě vysokými nároky na čistotu.

Výrobce:  Výrobce KRD

Polykarbonátové desky se speciálním coatingem, který plní funkci ochrany proti tvorbě statického elektrického náboje a zároveň ve srovnání s klasickou deskou výrazně méně přitahuje prachové částice a nečistoty. 

 • snížená tvorba elektrického náboje
 • vhodné do výbušného prostředí
 • extrémní rázová pevnost – nerozbitnost, netříštivost
 • vynikající vrubová houževnatost
 • nízká hmotnost ve srovnání se sklem
 • dobré chování v ohni
 • vysoký teplotní rozsah použití –45 až +120 °C
Standardní rozměry
Formáty (mm) 2000 x 3000
Tloušťky (mm) 3 4 5 6 8 10

Použití desek PC ANTISTATIC

 • čisté prostory
 • krytování strojů a dopravních pásů
 • ochranné zasklení
 • dělící stěny
 • optická zařízení
 • ochranné hledí

Údržba a čištění polykarbonátových desek

 • Prach a nečistotu stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nikdy neotírejte nasucho!
 • K čištění používejte čistý líh, 50% roztok isopropanolu, vodu nebo slabý mýdlový roztok nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů např. roztok čistého lihu s vodou nebo jiné jemné prostředky.
 • Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
 • Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
 • Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čistící prostředky ani čistící prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron.
 • Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
 • Nečistěte proudem vody o síle větší než 50 barů.
 • Doporučená frekvence čištění polykarbonátu je cca 1krát měsíčně nebo podle skutečné míry znečištění.
  Norma Jednotka Hodnota
Hustota ISO 1183 kg/m3 1,2
Propustnost světla DIN 5036 % > 75
Pevnost v tahu ISO 527 MPa 60
Tažnost ISO 527 % 110
Modul pružnosti ISO 527 MPa 2200
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 K-1 65 x 10-6
Tepelná vodivost DIN 52612 W/m.K 0,21
Chování v ohni DIN 4102 klasifikace B2
Test přilnavosti ISO 2409   GT-0/0/0

Proč mají polykarbonáty menší barevnou škálu než desky z plexiskla?

Toto je dáno především způsobem technologie výroby obou materiálů. Plexisklo se kromě extruze vyrábí i technologií lití do forem, proto je možné vyrobit i velmi malé množství desek v široké škále barevných odstínů. Pro extruzi výrobní dávky je potřeba 1-3 tuny od jednoho odstínu a síly.

Existuje lepidlo na polykarbonátové desky?

Ano existuje. Rádi Vám nabídneme sortiment jedno a dvousložkových lepidel na desky z plexiskla a polykarbonátu.

Proč jsou desky z plexiskla levnější než z polykarbonátu?

Je to dáno především mírou obtížnosti výrobní technologie. Plexisklo má teplotní rozsah použití pouze od 0 do 60 °C. Při nižších teplotách křehne a při vyšších teplotách měkne. Polykarbonát má teplotní rozsah použití od -40 do +135 °C a navíc není tříštivý a má 10x vyšší rázovou houževnatost než plexisklo při běžných teplotách.

Jaký materiál je vhodný na kryty strojů?

Kryty strojů se běžně vyrábějí z polykarbonátu nebo PET-G desek. Polykarbonát je vhodný především v provozech se zvýšenou pozorností na bezpečnost anebo v provozech, kde je vysoká okolní teplota. PET-G má lepší chemickou odolnost, proto je vhodnější do provozů, kde jsou přítomny různé chemikálie.

Dají se polykarbonátové desky čistit a jak?

Prach a nečistotu stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadrem. K čištění používejte čistý líh, 50% isopropanolu, vodu nebo slabý mýdlový roztok. Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek. Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čistící prostředky ani prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. IRON.