AKYVER® SILENCE

je speciální, "inteligentní" deska, která je tvořena dutinkovou polykarbonátovou deskou 20mm 7W12, jejíž vrchní dutinka je naplněna skleněnými kuličkami o velikosti 100µm. Skleněné mikrokuličky poskytují desce AKYVER SILENCE akustické vlastnosti srovnatelné s dvojsklem, při zachování výhod plastové desky.

Výrobce materiálu:  Výrobce materiálu Kaysersberg Plastics

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Bc. Ondřej Konopásek

telefon: +420 483 360 069
mobil: +420 739 306 313

ondrej.konopasek@titan-multiplast.cz

Struktura polykarbonátové desky AKYVER SILENCEPolykarbonátová dutinková deska AKYVER SILENCE má vynikající vzduchovou neprůzvučnost a zároveň redukuje hluk, způsobený deštěm. Přitom poskytuje vynikající propustnost světla, skvělé tepelně-izolační vlastnosti, lze ji snadno ohnout do oblouku a má 3x nižší hmotnost než dvojsklo. Deska je dodávána výhradně v tloušťce 20mm a čirém odstínu.

 • Vynikající zvuková izolace
  • zvuková pohltivost až 10 dB
  • vzduchová neprůzvučnost až 30 dB
  • lepší chování při hluku vzniklého deštěm až 11 dB
 • Difuzní přírodní světlo
 • Omezení skleníkového efektu lepším solárním faktorem
 • Lepší požární odolnost
 • Jedinečný vzhled

Použití polykarbonátových desek AKYVER® SILENCE

 • Světlíky v konferenčních a školících místnostech
 • Světlíky v kancelářích
 • Prosvětlení hlučných provozů
 • Prosvětlení letišťních a vojenských staveb

Údržba a čištění desek AKYVER

K prodloužení životnosti se doporučuje pravidelné čištění za pomoci vhodných čisticích prostředků, prováděné správným způsobem. Zásady správné údržby:

 1. Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek AKYVER. K čištění používejte mýdlovou vodu nebo jiné jemné prostředky.
 2. Odstraňování nečistot z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty je nevhodné.
 3. Desky nečistěte, jestliže jsou rozpálené od slunce. Nedoporučujeme používat gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
 4. Nepoužívejte kartáče, drátěnky nebo jiné abrazivní materiály.
 5. Nepoužívejte stěrky, holící břity či jiné ostré nástroje pro odstranění usazenin nebo skvrn.
 6. Nepoužívejte aromatická nebo halogenová rozpouštědla jako toluen, benzen, benzín, aceton nebo chlorid uhličitý ani alkalické čistící prostředky.
 7. Při použití nekompatibilních čistících prostředků na desky AKYVER může dojít ke strukturálnímu nebo povrchovému poškození.
 8. Použití agresivních rozpouštědel jako je metyletylketon (butanon, MEK), kyselina chlorovodíková, může mít za následek degradaci povrchu a možné popraskání desek.
 9. Nikdy nepoužívejte alkoholy, nebo zabraňte jejich styku s UV ochranným lakem desek AKYVER.

Postup při čištění malých ploch

 • Doporučujeme nejdříve plochu opláchnout vlažnou vodou.
 • K umytí použijte vlažný mýdlový roztok a měkký hadr či houbu.
 • Plochu opláchněte čistou studenou vodou aby došlo k odstranění všech zbytků čistícího prostředku. Vysušte měkkou suchou utěrkou, aby voda nezanechala skvrny.

Při čištění velkých ploch lze využít vysokotlaký vodní čistič (max. 100 bar nebo 1450 psi) nebo můžete využít parní čistič. Před čištěním proveďte test na malé ploše. Vyhněte se použití čistících přísad, anebo použijte pouze takové, které nepoškodí desky AKYVER.

  AKYVER SILENCE
Tloušťka (mm) 20
Počet stěn 7
Odstín čirý
U hodnota (W/m2 °C) 1,8
Hmotnost (g/m2) 7400
Zvuková izolace Rw (dB) 30
Hluk způsobený deštěm Lia (dB) 62
Chování v ohni EN 13501-1 B - s1,d0
Propustnost světla (%) 46
Standardní rozměry (mm) dle požadavků zákazníka

Srovnávací tabulka

  AKYVER SILENCE
20mm 7W12
AKYVER 16mm 7W12
odstín opál
Dvojité sklo
Zvuková izolace Rw (dB) * 30 20 30
Hluk způsobený deštěm Lia (dB) ** 62 73 -
Propustnost světla (%) 46 54 80
U hodnota (W/m2 °C) 1,8 < 1,8 1,5
Hmotnost (g/m2) 7400 2600 20000

Uvedená data byla naměřena v laboratoři firmy DS Kaysersberg a v institutu CSTB

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST *
index Rw (C, Ctr) vyjádřený v dB
čím je hodnota indexu vyšší, tím méně se dostane venkovního hluku dovnitř budovy
HLUK ZPŮSOBENÝ DEŠTĚM **
index Lia vyjádřený v dB
čím je hodnota indexu nižší, tím méně se dostane hluku způsobeného deštěm dovnitř budovy

Musím koupit celou desku nebo mi jí nařežete?

Jsme Vám schopni uříznout jakýkoliv požadovaný rozměr ze základních skladových formátů (2100 x 5000, 6000, 7000mm).

Jste schopni mi nařezat i trojúhelníky nebo lichoběžníkové desky?

Pokud od Vás dostaneme výkres, nebo okótovaný náčrt jsme schopni Vám dodat i nestandardní tvary. Složitější tvary jsme schopni vyfrézovat na našich cnc obráběcích strojích.

Dovezete mi materiál, nebo si budu muset sehnat vlastní dopravu?

Materiál jsme schopni dopravit kamkoliv v rámci ČR. Platí se pouze manipulační poplatek (viz ceník) bez ohledu na vzdálenost.

Je nutné dutinkové polykarbonátové desky montovat po spádové straně?

Rozhodně doporučujeme montovat dutinkové polykarbonátové desky po spádové straně, tak aby mohl kondenzát v dutinkách volně stékat a nedržel se v dutinách desek.

Dutinkové polykarbonátové desky se mi rosí. Jde tomu nějak zabránit?

Bohužel tvorba kondenzátu v polykarbonátových dutinkových deskách je nevyhnutelná. Vznik kondenzátu je způsoben difuzí vodních par skrz stěny desek. Kondenzát uvnitř dutinek ale nemá vliv na mechanické vlastnosti polykarbonátových dutinkových desek.

Nebude se mi v deskách tvořit řasa?

Doporučujeme uzavřít dutinky hliníkovou lepící páskou, tak aby se zabránilo vnikání prachu a nečistot do dutinek. To zabrání tvorbě řasy a jiných nečistot tvořících se uvnitř dutinky. Zalepení dutinek ještě před expedicí materiálu k Vám nabízíme jako doplňkovou službu v rámci prodeje polykarbonátových dutinkových desek. Pokud chcete mít jistotu, že Vám do vnitřní struktury dutinek nebude vnikat žádný prach a nečistoty nabízíme speciální službu tzv. zatavení dutinek. Tuto aplikaci doporučujeme použít v provozech s velmi prašným prostředím.

Nebudou mi desky žloutnout?

Zežloutnutí polykarbonátových desek je zapříčiněno vystavením intenzivnímu UV záření. Polykarbonátové dutinkové desky AKYVER mají jednostranou ochranu proti UV záření. Na této straně desky je modrá folie. Touto stranou se desky montují ke slunci, tak aby vrstva odrážela případné UV záření. Pokud máte desky viditelně zažloutlé, pravděpodobně byly namontovány špatnou stranou ke slunci.

Dodáte mi desky delší než 7000 mm?

Skladem držíme pouze desky do délky 7000 mm. V případě potřeby jsme však schopni zadat ve výrobě a dodat desky až do délky 14000 mm.

Namontujete mi desky?

Montáž polykarbonátových desek neprovádíme. Doporučíme Vám ale odbornou firmu, která montáž zajistí. V případě, že desky instalujete svépomocí, používejte originální příslušenství pro montáž. Veškeré příslušenství najdete v našem montážním návodu, který je ke stažení na našich internetových stránkách, nebo se obraťte na našeho technického poradce, který Vám s doporučením veškerého příslušenství poradí.

Jaké mají polykarbonátové desky tepelně izolační vlastnosti?

Obecně mají dutinkové desky velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Záleží však na tloušťce a struktuře dutinky. Konkrétní hodnoty uvádíme u každého typu desky v technickém listě.

Čím řezat dutinkové polykarbonátové desky?

Malé tloušťky desek lze řezat ostrým nožem. Pro ostatní tloušťky je nutno použít kotoučovou pilu s kotoučem na řezání plastů. Doporučujeme pilu s průměrem kotouče min. 250 mm a rychlostí otáček 3200 až 4500 ot/min. Piliny, které vniknou při řezání do komůrek je nezbytné před montáží desek odstranit pomocí stlačeného vzduchu.

Jak čistit dutinkové polykarbonátové desky?

Rozhodně nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek. K čištění používejte mýdlovou vodu nebo jiné jemné prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla ani alkalické čistící prostředky. Odstraňování nečistot z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty je nevhodné.
Desky nečistěte, jestliže jsou rozpálené od slunce. Nedoporučujeme používat gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.

Jaká je záruka na dutinkové desky?

Záruka na polykarbonátové dutinkové desky AKYVER je 10 let.

Jakou mají desky požární odolnost?

Dutinkové desky z polykarbonátu spadají do skupiny B. Certifikáty reakce na oheň a veškeré ostatní jsou k dispozici na našich webových stránkách u každého typu v záložce ke stažení.

Čištění polykarbonátových desek