Svařovací automaty na tupo

Technologie svařování na tupo je nejkvalitnější způsob svařování termoplastických materiálů. Narozdíl od horkovzdušné nebo extruzní technologie probíhá svařování bez přídavného materiálu. Celý proces svařování zajišťují automatické stroje WEGENER s přesně stanovenými parametry.

Technologie svařování na tupo

Technologie svařování na tupo je založena na ohřevu čel desek nebo profilů na topném tělese (pravítku) a jejich následné spojení použitím tlaku. Přídavný materiál se při svařování touto metodou nepoužívá.

Fáze nahřívání

Princip svařování na tupo

Fáze spojování

Princip svařování na tupo

Fáze přestavování

Princip svařování na tupo

Zjednodušený princip svařování metodou na tupo. Proces svařování probíhá v několika fázích s rozdílnými časovými intervaly a tlaky, které jsou na materiál vyvíjeny.

Svařovací stroje se skládají z několika hlavních částí

V první řadě je to rám stroje, který musí být dostatečně tuhý a musí splňovat požadavky na upnutí desek v různých pracovních šířkách a tloušťkách. Součástí rámu je i pohybové ústrojí, které zajišťuje paralelní pohyb obou částí svařovacího stolu.

Upnutí desek zajišťují přítlačné (upínací) patky, které jsou ovládány hydraulicky nebo pneumaticky, u mechanických svařovacích strojů upíná díly obsluha mechanickými svěrkami. Pro rovnoběžné uložení a upnutí desek jsou většinou stroje vybaveny dorazy.

Další důležitou částí stroje je topné těleso (topná lišta, nebo tzv. pravítko), které je pohyblivě upnuto k rámu, aby mohlo být ustaveno v pracovní poloze a v další fázi z ní vyjíždět. Topná tělesa jsou opatřena antiadhézní vrstvou, nejčastějši je to potažení speciální tkaniknou z PTFE nebo přímo PTFE nástřikem.

Poslední neméně důležitou částí je řídící jednotka stroje, kterou jsou vybaveny programovatelné automaty. U mechanických strojů pak veškeré činnosti stroje provádí obsluha.