Svařovací stroje na fólie

Řada produktů Geoweld zahrnuje robustní a výkoné přístroje s technologií horkého klínu, schopné svařovat různé druhy materiálů tloušťky 0,3 až 4mm. Všechny přístroje umožňují nastavení základních parametrů, jako jsou teplota, tlak a rychlost pojezdu. K přístrojům je také k dispozici velké množství doplňkového vybavení pro různé druhy aplikací.

Technologie svařování horkým klínem

Principem svařování je nahřátí a plastifikace spojovacích ploch bez přídavného materiálu horkým tělesem ve tvaru klínu a následným stlačením spojovacích ploch. Svařováním horkým klínem se spojují fólie a utěsňovací pásy především z PVC, PE, ECB a EVA.

Svařovací stroje pro kontinuální svařování horkým klínem sestávají ze základního přístroje, funkčních prvků pro nastavení svařovacích parametrů (teplota, spojovací síla a rychlost).

Prvky stroje

Topné těleso

Základním prvkem stroje je topné těleso ve tvaru klínu s nastavitelnou teplotou. Za účelem zajištěného přenosu tepelné energie do oblasti svařovacího švu musí být topný klín vybaven dostatečně dlouhými kontaktními plochami.

Pohonný systém

Dalším prvkem je pohonný systém, který slouží k dopřednému pohybu svařovacího stroje. Musí být dimenzován tak, aby nastavená rychlost svařování byla konstatní a plynule regulovatelná nebo s dostačujícím odstupňování.

Přítlačný systém

Ke kvalitnímu svaru je dále zapotřebí přítlačný systém. Jeho spojovací síla musí být konstatní a řiditelná podle tloušťky a druhu svařovaného materiálu. Přítlačný systém musí zajišťovat stejnoměrné rozdělení spojovací síly na oba dílčí svary a zároveň musí být poddajný vůči kolísání tloušťky materiálu.