Výpočty statiky plastových nádrží

Pro naše partnery v oblasti technických plastů zajišťujeme výpočty konstrukce a statiky plastových nádrží vyvinutého naším dodavatelem polotovarů, firmou Röchling TYPEering Plastics, SRN. Na vývoji programu RITA (Röchling’s Integrated Tank-Building Assistant) se též podílel Německý institut pro certifikaci TÜV Nord a výpočty jím navržené odpovídají celosvětově uznávaným normám Německého spolku pro svařování DVS 2205.

Program RITA dokáže navrhovat konstrukce válcových i hranatých nádrží, jak samonosných, tak i s ocelovým rámem. Dle chemického složení média a pracovní teploty navrhuje volbu materiálu, sílu použitých desek a počty a rozmístění výztuh. Výsledný návrh zohledňuje všechny důležité parametry ovlivňující pevnost nádrže, jako jsou víka, vstupní a výstupní otvory, míchadla atd. a u venkovních nádrží bere též v úvahu i povětrnostní faktory a konkrétní umístění nádrže.

Používání tohoto programu výrazně usnadňuje konstrukci plastových nádrží a odstraňuje komplikované, časově náročné a v neposlední řadě drahé výpočty. Výsledné protokoly detailně dokumentují všechny použité normy, vzorce a technické parametry návrhu, což dává výrobci nádrže konkurenční výhodu při předkládání nabídek finálním investorům u nás i v zahraničí.