ISO 9001:2009

13. 4. 2014

Získali jsme certifikaci ISO 9001 pro výrobu, zpracování a prodej plastových polotovarů.

ISO 9001

V současné době jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

Našim závazkem k certifikaci ISO 9001 je politika neustálého zvyšování standardů kvality. Toto zvýšení kvality se týká každého jednotlivého kroku, od výběru materiálů, přes vývoj a výrobu našich produktů, až po dodání konečnému zákazníku. Naším cílem je dodávat naše produkty plně vyhovující specifikaci požadavků v nejkratším možném termínu, k plné spokojenosti všech našich zákazníků.

Na splnění cílů této politiky se podílejí všichni zaměstnanci naší společnosti.