Světelné panely LGP (BLU)

19. 1. 2015

je označení pro světelný panel, který za pomoci laseru představuje moderní způsob podsvícení reklamních panelů, displejů u elektronických zařízení (PC, TV) a ukazatelů.

 

Světelné panely LGP (BLU)

 

Princip LGP je založen na šíření světla transparentním materiálem. Vhodně zvoleným gravírováním ve formě bodů nebo čar na jedné ze stran LGP dojde k porušení fyzikálních podmínek totálního odrazu světla, což má za následek únik světla z materiálu a jeho následné homogenní podsvícení.

Použití laseru patří mezi nejmodernější technologie výroby LGP světelných panelů. Způsobů, jakými může být laserem vygravírována struktura LGP, je mnoho. Obecně se v praxi lze setkat s technologií čar orientovaných paralelně nebo kolmo ke zdroji světla, mřížek či teček.

Více informací