V Jablonci rozsvítili nový Betlém

9. 12. 2015

Pro mateřskou školou ve Slunečné ulici v Jablonci nad Nisou jsme dodali plexisklo na vánoční betlém.

Ve čtvrtek 3. prosince v odpoledních hodinách se před Mateřskou školou ve Slunečné ulici v Jablonci shromáždili rodiče, děti a pozvaní, aby se společně zúčastnili završení akce Rozsvícení betlému.

Jde o projekt paní učitelky Zdenky Sojákové a dětí z výtvarného kroužku, které ve svém volném čase vede. Prvotní myšlenka – skleněný Betlém- se rozvinula v krásný projekt, kterým se hlásíme k tradici města Jablonce jako města skla a také jsme chtěli podpořit oslavy historie města Jablonce, jež na rok 2016 vyhlásil Magistrát města Jablonce.

Zapojily se s nadšením děti, ale i rodiče a sponzoři a dárci. Hlavním dodavatelem materiálu byl Titan Multiplast, poděkování náleží také za pomocné práce paní Daškové a jejím svěřencům VPP, United Bakeries a firmě JaVeKo za dodané vánočky, truhlářské práce na Betlému pan Knespl, zámečnické a elektrikářské zajištění pan Jerie a pan Strnad, paní ředitelce za svařáček a v neposlední řadě paním kuchařkám za vanilkové rohlíčky.

Děti vystoupily s písněmi se zimní a vánoční tematikou a Betlém se po odpočítávání rozsvítil za znění koledy Tisíc andělů v podání Čechomoru. Všichni se mohli zaposlouchat do vánočních koled a zazpívat si se skupinou Muzika Rebel, která za námi přijela z Prahy a zakončila krásnou adventní atmosféru.

Zdroj: Naše Jablonecko