Fotovoltaické systémy
s/bez akumulace -1. výzva

Předmětem projektu FVE TITAN - Multiplast Smržovka je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 181,26 kWp bez akumulace na střechy objektů společnosti TITAN - Multiplast s.r.o.

Cílem projektu je vyšší energetická soběstačnost společnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

dotacni_program_eu_.jpg

Název projektu: FVE  TITAN - Multiplast Smržovka
Číslo a název výzvy:
 I. výzva – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006131
Příjemce podpory: TITAN – Multiplast s.r.o.


Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem projektu je pořízení pokročilého informačního systému pro řízení procesů ve společnosti TITAN - Multiplast s.r.o. Implementace ERP jako pokročilého systému řízení povede k automatizaci a efektivnějšímu propojení firemních procesů, ke zvýšení digitální úrovně celé společnosti.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

EU

Hlavním cílem projektu je automatizace a digitalizace klíčových procesů ve společnosti, zjednodušení a zefektivnění procesu plánování výroby, zlepšení evidence pracovních operací, digitalizace logistických procesů s využitím systému čárových nebo QR kódů, zlepšení evidence materiálu, zvýšení produktivity práce, při zachování vysoké míry flexibility celé společnosti. Úspěšná realizace projektu implementace ERP systému bude mít zásadní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty společnosti TITAN – Multiplast s.r.o.

Název projektu: Digitální podnik - TITAN - Multiplast s.r.o.
Číslo a název výzvy:
01_21_376 – ICT a sdílené služby – V. výzva – Digitální podnik
Číslo projektu: MPO 70805/22/61400
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027593
Příjemce podpory: TITAN – Multiplast s.r.o.


Rozvoj výrobních kapacit PLASTCENTRA TITAN-MULTIPLAST
Přesné obrábění plastů - 3. etapa

Realizace projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) měla za hlavní cíl rozšíření a zkvalitnění výrobních kapacit prostřednictvím pořízení moderních technologií pro zpracování plastových polotovarů. Realizací projektu došlo ke zvýšení výrobní kapacity společnosti, posílení pozice společnosti směrem ke stávajícím odběratelům a zároveň vytvořilo potenciál pro získávání nových zákazníků, nejen na českém trhu. Realizace projektu měla pozitivní vliv na růst společnosti, posílení konkurenceschopnosti v rámci evropského trhu a k vytváření nových pracovních míst v regionu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Partněři

Pořízené technologie:

 • CNC  3osá frézka pro přesné obrábění plastů
 • CNC horizontální nářezové centrum pro dělení deskových materiálů
 • CNC 5osá frézka pro přesné tvarové obrábění složitých plastových polotovarů malých rozměrů
 • Centrální odsávání plastových pilin při třískovém obrábění plastů
 • CNC 3D souřadnicový měřící stroj
 • Ohýbací stůl pro ohýbání transparentních plastových desek

Rozvoj výrobních kapacit PLASTCENTRA TITAN-MULTIPLAST
Přesné obrábění plastů - 2. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program podnikání a inovace

Pořízené technologie:

 • CNC řezací a gravírovací Laser
 • Temperovací pece na zpracování plastů
 • CNC 3osá  frézka pro přesné obrábění plastů
 • Stroj na tepelné uzavření komůrek dutinkových desek

Rozvoj výrobních kapacit PLASTCENTRA TITAN-MULTIPLAST
Přesné obrábění plastů - 1. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program podnikání a inovace

Pořízené technologie:

 • Ohýbací stroje na desky z termoplastů
 • Plně automatická vertikální formátovací pila"
 • CNC 5 osá frézka pro přesné obrábění plastových polotovarů