Rozvoj výrobních kapacit PLASTCENTRA TITAN-MULTIPLAST
Přesné obrábění plastů - 3. etapa

Realizace projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) měla za hlavní cíl rozšíření a zkvalitnění výrobních kapacit prostřednictvím pořízení moderních technologií pro zpracování plastových polotovarů. Realizací projektu došlo ke zvýšení výrobní kapacity společnosti, posílení pozice společnosti směrem ke stávajícím odběratelům a zároveň vytvořilo potenciál pro získávání nových zákazníků, nejen na českém trhu. Realizace projektu měla pozitivní vliv na růst společnosti, posílení konkurenceschopnosti v rámci evropského trhu a k vytváření nových pracovních míst v regionu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Partněři

Pořízené technologie:

 • CNC  3osá frézka pro přesné obrábění plastů
 • CNC horizontální nářezové centrum pro dělení deskových materiálů
 • CNC 5osá frézka pro přesné tvarové obrábění složitých plastových polotovarů malých rozměrů
 • Centrální odsávání plastových pilin při třískovém obrábění plastů
 • CNC 3D souřadnicový měřící stroj
 • Ohýbací stůl pro ohýbání transparentních plastových desek

Rozvoj výrobních kapacit PLASTCENTRA TITAN-MULTIPLAST
Přesné obrábění plastů - 2. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program podnikání a inovace

Pořízené technologie:

 • CNC řezací a gravírovací Laser
 • Temperovací pece na zpracování plastů
 • CNC 3osá  frézka pro přesné obrábění plastů
 • Stroj na tepelné uzavření komůrek dutinkových desek

Rozvoj výrobních kapacit PLASTCENTRA TITAN-MULTIPLAST
Přesné obrábění plastů - 1. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program podnikání a inovace

Pořízené technologie:

 • Ohýbací stroje na desky z termoplastů
 • Plně automatická vertikální formátovací pila"
 • CNC 5 osá frézka pro přesné obrábění plastových polotovarů