Anonymní náhlášení protiprávního jednání

Pro zaslání oznámení můžete využit email 
whistleblowing@titan-multiplast.cz 
nebo tel. +420 483 360 900.
Dodržujeme směrnici EU č. 2019/1937 "whistleblowing".

Již 20 let budujeme dobré jméno naší společnosti, jejíž nedílnou součástí je i pověst solidního regionálního zaměstnavatele. K dobrým pracovním podmínkám u nás patří i možnost snadno, rychle a hlavně anonymně nahlásit porušení pracovních podmínek nebo protiprávního jednání.  

Zpracování oznámení probíhá dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019. Členské státy musí tuto směrnici provést do svých vnitrostátních právních řádů do 17. prosince 2021.