LGP (Light Guide Panel)/ 
BLU (Back Light Unit)

je označení pro světelný panel, který za pomoci laseru představuje moderní způsob podsvícení reklamních panelů, displejů u elektronických zařízení (PC, TV) a ukazatelů. Moderní výrobní technologie je založena na použití laseru, který gravíruje speciálně generované série bodů a čar do struktury na povrchu panelu.

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Světelné panely LGP (BLU)

LGP (Light Guide Panel) nebo BLU (Back Light Unit) je označení pro světelný panel, který za pomoci laseru představuje moderní způsob podsvícení reklamních panelů, displejů u elektronických zařízení (PC, TV) a ukazatelů. Moderní výrobní technologie je založena na použití laseru, který gravíruje speciálně generované série bodů a čar do struktury na povrchu panelu.

Technologie podsvícení LGP

Technologie podsvícení LGP


Princip LGP

je založen na šíření světla transparentním materiálem. Vhodně zvoleným gravírováním ve formě bodů nebo čar na jedné ze stran LGP dojde k porušení fyzikálních podmínek totálního odrazu světla, což má za následek únik světla z materiálu a jeho následné homogenní podsvícení.

Princip podsvícení LGP v porovnání s totálním odrazem světla

Princip podsvícení LGP v porovnání s totálním odrazem světla

Princip LGP panelu + Struktura svítícího (např. reklamního) panelu

Princip LGP panelu + Struktura svítícího (např. reklamního) panelu

Použití laseru patří mezi nejmodernější technologie výroby LGP světelných panelů. Způsobů, jakými může být laserem vygravírována struktura LGP, je mnoho. Obecně se v praxi lze se setkat s následujícími způsoby:

  • Čáry orientované paralelně nebo kolmo vzhledem ke zdroji světla
  • Mřížka
  • Tečky
Gravírované čáry a mřížka + tištěné tečky

Gravírované čáry a mřížka + tištěné tečky


Za pomoci speciálního softwaru ICARO BLU (vyvinutým společností SEI Laser) jsou v závislosti na umístění světelného zdroje (obvykle LED diod) generovány gravírované tvary a jejich umístění, čímž je dosaženo maximální homogenity osvětlení na celé ploše LGP. Stejně tak je brán v úvahu i počet světelných zdrojů, obvykle vycházející z velikosti panelu.

Technologie LGP eliminuje nežádoucí jevy na reklamních panelech (nedokonalý tisk neprůhlednou bílou barvou) a zajišťuje tak jejich celkovou vysokou kvalitu.

Zmíněná technologie umožňuje vytvářet, kromě panelů s homogenním rozptylem světla, i panely s vyšší svítivostí pouze v žádoucích částech panelu. Výsledný efekt je zobrazen na obrázku (intenzivně svítí pouze papoušek).


Příklady aplikací LGP světelných panelů

Dekorace, reklamní panely

Osvětlení

Kvůli stále větším nárokům na nízkou spotřebu a ochranu životního prostředí jsou dosud používané typy osvětlení (např. neony) nahrazovány LED osvětlením. Tento typ osvětlení je výrazně úspornější a zároveň má vyšší životnost. Taktéž vyzařované světlo je příjemnější a rovnoměrnější.

Obvykle jsou v LED svítidlech používány dvě vrstvy materiálu. Jednu vrstvu tvoří LGP panel rozptylující světlo vyzařované LED diodami a druhou (venkovní) vrstvu tvoří tenká difuzní folie, sloužící pro zakrytí tištěných nebo gravírovaných linek nebo tvarů. Tato difuzní vrstva však mírně tlumí celkovou svítivost panelu. Při použití technologie SEI nemusí být tato vrstva používána, neboť gravírované tvary na panelu jsou téměř neviditelné.