Solární panel AKYSUN

je vyroben ze speciálního typu polypropylenu (PP) s vysokým obsahem stabilizátorů proti působení účinků UV záření a aditivem snižujícím absorpci vodní páry. Konstrukci solárního absorbéru AKYSUN tvoří speciální dutinková deska s matným povrchem dobře pohlcujícím energii slunečního záření.

Technický list:

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

 

Konstrukci solárního absorbéru AKYSUN tvoří deska, která je extruzně svařená se sběrnou trubkou pro snadné propojení do systému ohřevu bazénové vody. Oválnými dutinkami desky proudí voda z bazénu, kterou vhání do systému oběhové čerpadlo bazénové filtrace. Chladná voda se působením slunečního záření ohřívá.

Využitím bezplatné energie slunce je možné efektivně, hospodárně a levně ohřívat vodu ve Vašem bazénu, a tím prodloužit koupací sezónu a zvýšit koupací komfort. Použití solárních absorbérů AKYSUN zvýší teplotu vody ve vašem bazénu až o 6 stupňů během sezóny.

Základní informace pro instalaci solárních panelů

  • čerpadlo filtrace musí být nastaveno na denní režim, protože v noci fungují články obráceně (dochází k ochlazování ohřáté vody)
  • potrubní rozvod může být z PP, PE nebo PVC materiálu
  • doporučený průtok je 100 - 250 l / hod /m solárního článku
  • dimenze potrubí : přívod i odtok d 40 nebo d 50 mm
  • pro dimenzi čerpadla jsou určující výška umístění článků a tlakové ztráty v systému (potrubní rozvod, filtr a škrtící nebo třícestný ventil)

Ceník

Aktuální ceník solárních ohřevů naleznete na našem e-shopu, kde můžete zboží také zakoupit.

 
Green Deal Multiplast

Ekologický provoz i recyklace
bez dalších nákladů na provoz

Solární panel potřebuje k ohřevu vody pouze energii slunečních paprsků, kterou snadno absorbuje díky své černé barvě a zvolenému materiálu. Pohlcenou sluneční energii předá vodě proudící v dutinkách uvnitř panelu. Pro provoz absorbéru a ohřátí Vašeho bazénu tak už není třeba produkovat další emise uhlíku! Polypropylen, ze kterého panel kompletně vyrábíme je snadno recyklovatelný a znovupoužitelný plast, který nezatěžuje životní prostředí. Recyklaci ulehčuje použití jen jediné suroviny k výrobě panelu,  při likvidaci není třeba produkt komplikovaně rozebírat nebo separovat. Nezůstává tak žádný odpad.

 

Solární panel řada HOBBY

Solární panel řada PROFI

Panel řady HOBBY jsou díky použitým technologiím a plastům cenově dostupnější variantou solárního ohřevu. Deska panelu je z kvalitního plastu s příměsí UV stabilizátorů, které zvyšují životnost panelu na min. 5-7 let. Panel řady PROFI je osazen kvalitní robusní deskou s vyšší gramáži a vysokým počtem UV stabilizátorů. Díky to mu se panel vyznačuje dobrou odolností proti mechanickému poškození a dobře odolává tlaku vody minimálně 10-12 let.
  životnost 5-7 let   životnost 10-12 let
  standartní počet UV stabilizátorů   vyšší počet UV stabilizátorů
  ohebná deska, dodávaná se v kompaktním balení   robusnější neohebná konstukce
  nižší cena   vyšší odolnost

Umístění solárních absorbérů

 

Orientace

Optimální nasměrování je směrem na jih. Mírné vychýlení je výhodnější směrem na západ než na východ.

Sklon

Optimální sklon, při kterém absorbéry dosahují maximálního výkonu, je kolem 45°. Minimální sklon je 10°.

Umístění

Je důležité vyhnout se stínům i místům s proměnlivým slunečním svitem např. okolí domů a stromů. 
 


 

schema_instalovano_600.jpg

Snadná montáž solárního panelu

Zapojení panelu do okruhu podle videonávodu zvládne každý a bez speciálního nářadí. V balední dostanete také tištěnou podobu návodu s illustracemi.

kompletní videonávod k montáži

Typy solárních absorbérů

  Řada HOBBY Řada PROFI
Šířka absorbéru (mm) 800 800 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Šířka absorbéru vč. sběrné trubky (mm) 970 970 970 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305
Délka absorbéru vč. sběrné trubky (mm) 1500 2000 3000 1500 2000 2500 3000 4500 2000 3000
Tloušťka desky (mm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2
Průměr sběrné trubky (mm) 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50
Plošná hmotnost desky (g/m2) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2000 2000
Celková plocha absorbéru (m2) 1,2 1,6 2,4 1,8 2,4 3,0 3,6 5,4 2,4 3,6

Výpočet doporučené plochy a počtu solárních absorbérů na bazén

Rozměr bazénu
šířka x délka x hloubka (m)
Plocha vody
(m2)
Objem vody
(m3)
Doporučená plocha absorbérů
(m2)
3,0 x 6,0 x 1,2 18 21,6 9
3,5 x 8,0 x 1,2 28 33,6 14
4,0 x 8,0 x 1,2 32 38,4 16
4,0 x 9,0 x 1,2 36 43,2 18

Jak fungují solární články?

Solární článek absorbuje tepelnou energii slunečních paprsků a předává ji vodě proudící dutinkovou strukturou solárního článku. Čerpadlo bazénové filtrace vhání chladnou vodu z bazénu do solárních článků. Prouděním vody strukturou dutinek černé polypropylenové desky dochází k ohřevu vody vracející se zpět do bazénu. Pomocí sluneční energie tak zdarma ohříváte vodu ve Vašem bazénu. Díky hladkému povrchu vnitřní struktury polypropylenových desek nedochází k usazování vodního kamene ani jiných látek.

O kolik vyšší bude teplota vody se solárními články?

Správně instalovaný systém solárních článků zvýší teplotu vody ve Vašem bazénu průměrně až o 6°C během sezóny ve srovnání s bazény bez solárního ohřevu. Při zamračeném nebo deštivém počasí pracuje solární ohřev velmi omezeně. Pouze několik slunečních dní Vám dokáže vodu ve Vašem bazénu ohřát na optimální teplotu.

Jak najít místo pro instalaci solárních článků?

Místo pro instalaci vyberte tak, aby měl solární článek dostatek přímého slunečního svitu (nejméně 7 hodin denně). Tím zajistíte optimální fungování solárního ohřevu. Solární články je možné instalovat na střechu domu příp. zahradní stavby, na jednoduchý stojan dle rozměru solárního článku nebo příp. i plot (v případě svislé instalace není solární článek tak účinný, protože dojde ke zmenšení účinné plochy vystavené slunci). Optimální orientace solárních článků je na jih, jihozápad nebo jihovýchod, ve sklonu cca 30 – 45°. Před instalací zkontrolujte přítomnost ostrých hran a předmětů v blízkosti umístění solárních článků, abyste vyloučili mechanické poškození polypropylenových článků. Vezměte v úvahu i okolní provoz zahradních strojů, např. travních sekaček, aby nedošlo k mechanickému poškození článků odletujícími kameny.

Musím si koupit se solárním článkem i nové čerpadlo?

Solární články nainstalujte podle "Schématu zapojení" ke zpětné větvi filtrace Vašeho bazénu. Čerpadlo filtrace má dostatečný výkon pro instalaci a provoz solárního ohřevu v blízkosti bazénu. Správnou činnost čerpadla a dostatečný průtok vody solárním článkem potvrdí chladný povrch článků. V případě, kdy bude panel instalován ve větší vzdálenosti od bazénu nebo vysoko nad vodní hladinou bazénu, je nutno instalaci konzultovat s odborníkem.

Kolik solárních článků potřebuji?

Při hloubce bazénu 1,2m by měla plocha solárních článků tvořit 40-60% plochy Vašeho bazénu. Pro bazén o ploše 15m doporučujeme použít 2 ks článků o rozměru 1200 x 3000 mm nebo 3 ks článků o rozměru 1200 x 2000 mm. Solární články lze mezi sebou propojovat pomocí EPDM spojek obsažených v montážní sadě. V chladnějších oblastech s menší intenzitou slunečního svitu doporučujeme použít větší plochu článků.

Jak solární článek připojit?

Solární článek připojte do zpětné větve bazénové filtrace ( viz. Schéma zapojení ). Po rozpojení zpětné větve zapojte ruční regulaci průtoku tak, aby hadice nebo trubka napojená na odbočku prvního T kusu ruční regulace průtoku směřovala do sběrné trubky na dolní straně solárního článku. Odbočku druhého T kusu ruční regulace průtoku propojte se sběrnou trubkou na horní protilehlé straně solárního článku. Zkontrolujte zapojení systému a dotáhněte nerezové hadicové spony. Solární článek připevněte ke stojanu nebo pevné konstrukci tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození větrem.

K čemu slouží ruční regulace průtoku?

Systém solárního ohřevu funguje pouze při slunečním svitu. Slunce předává tepelnou energii chladné vodě proudící dutinkami solárního článku. Při chladném a zamračeném počasí nebo v noci bývá teplota okolního vzduchu nižší než teplota vody. Při pouštění filtrace by proudění vody solárními články vedlo k opačnému efektu - k ochlazování vody ve Vašem bazénu. Ruční regulace průtoku umožňuje otevřením kulového ventilu vyřadit solární články z provozu po dobu nevhodných podmínek pro solární ohřev, např. při provozu filtrace při zamračené obloze nebo v noci.

Zapojení solárního ohřevu bazénu ⌀ 50

Zapojení solárního ohřevu do bazenů ⌀ 32