Polykarbonátové desky

  • Srovnání U hodnot desek AkyVer®
  • Termické vlastnosti desek AkyVer®
  • Mechanické vlastnosti
  • Poloměr ohybu
  • Fyzikální vlastnosti
  • Odolnost proti působení chemikálií
  • Akustické vlastnosti desek AkyVer®
  • Součinitel propustnosti světla (%)
  • Propustnost světla
  • Chování v ohni - třídy hořlavosti

Srovnání U hodnot desek AkyVer®

AkyVer® U hodnota (W/m2 °C) Plošná hmotnost (kg/m2)
4 mm 2W 3,9 0,8
6 mm 2W 3,5 1,3
8 mm 2W 3,2 1,5
10 mm 2W 3,0 1,7
10 mm 4W7 2,4 1,75
16 mm 7W12 1,7 2,6
20 mm 7W12 1,55 2,9
25 mm 7W12 1,4 3,2
32 mm 10W16 1,1 3,7
AKYVER PANEL S3F 1,59 3,5
AKYVER PANEL S8F 1,05 4,0
RODECA PANEL S4F 1,45 4,0
RODECA PANEL S6F 1,15 4,2
RODECA PANEL S7F 1,05 4,2
RODECA PANEL S10F 1,00 4,4
Sklo 4 mm 6,4 9,6
Dvojsklo 4 + 4 mm 2,9 15,0
Drátosklo 7 mm 6,3 16,0

Termické vlastnosti desek AkyVer®

Tepelná vodivost polykarbonátu: gamma = 0,20 W/m °C
Tepelná roztažnost polykarbonátu: 0,065 mm/m °C

Při montáži je třeba zohlednit expanzní vůli průměrně 4 mm na metr v obou směrech.

Mechanické vlastnosti

Typ vlastnosti Jednotka Hodnota
Modul pružnosti N/m2 2100
Pevnost v tahu N/mm2 > 55
Průtažnost % 6
Průtažnost v tahu % > 100
Vrubová houževnatost J/m > 700

Desky AkyVer® (8, 10, 16 mm) obstály v testu nárazů míčem dle DIN 18032.

Poloměr ohybu

Tloušťka (mm) 4 6 8 10 16 20 25
Poloměr (m) 0,6 0,9 1,2 1,5 2,4 3,0 3,9

Desky AkyVer® se ohýbají za studena, přičemž minimální poloměr zakřivení se stanoví jako 150-ti násobek tloušťky desky.

Fyzikální vlastnosti

Typ vlastnosti Jednotka Hodnota
Hustota g/cm2 1,2
Index lomu nD 1,58
Nasákavost (za 24h) % 0,36
Prostup vodních par g/m2.d 15
Bod měknutí °C 145 - 150

Maximální teplota použití bez zatížení 135 °C, minimální -50 °C

Odolnost proti působení chemikálií

Desky jsou odolné proti působení běžných čisticích prostředků. Ostatní látky a chemikálie konzultujte s našimi pracovníky.

Akustické vlastnosti desek AkyVer®

Tloušťka (mm) 6 2W 8 2W 10 2W 10 4W7 16 7W12 20 7W12 25 7W12 32 10W16 50 10W16
Zvuková izolace (dB) 16 16 17 17 20 21 22 21 22

Index zvukové izolace dle normy NFS 31 051.

Součinitel propustnosti světla (%)

AKYVER 4mm 6mm 8mm 10mm 10mm 4W7 16mm 7W12 20mm 7W12 25mm 7W12 32mm 10W16
Odstín čirý 85 85 85 85 73 64 64 64 64
Odstín opál     64 62 57 54 54 50 44
Odstín kouř     44 42   29 25 22  
CONFORT Plus         53 50 48    
IR CONTROL opál         53 52 50    
IR CONTROL green         48 44 42    
IR CONTROL grey         44 42 40    
HEATBLOC                 32

Tyto hodnoty přímé propustnosti světla byly naměřeny podle normy NF-Norm P38-511.

Propustnost světla

Propustnost světla UV Ultrafialové 136 až 380 nanometrů
V Viditelné 380 až 760 nanometrů
IRp Krátké infra 760 až 1 400 nanometrů
IRm Střední infra 1 400 až 3 000 nanometrů
IRI Dlouhé infra více jak 3 000 nanometrů

Chování v ohni - třídy hořlavosti

Tloušťka (mm) 4 6 8 10 16 20 25 32
Evropská unie
EN 13501-1
B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0
Česká republika C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
Německo DIN 4102 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2
Francie M1 M1 M2 M2 M2 M2 M2 M2