Extruzní svařovací stroje

info.pngSortiment produktů Wegener jsme nahradili kvalitní nabídkou od společnosti LEISTER.

Vyzkoušejte nové produkty LEISTER

U svařování deskových materiálů větších tlouštěk (10mm a více) nebo u náročnějších aplikací, kde už horký vzduch nestačí, musí nastoupit extruzní technologie. Kvalita svaru je vyšší než u horkovzdušných přístrojů. I zde se používá ke svařování přídavný materiál. Tato technologie však klade největší nároky na zručnost svářeče.

Technologie extruzního svařování

Technologie extruzního svařování je podobná horkovzdušné technologii. Do extruzního přístroje se zavede svařovací drát. Pomocí podávací šneku přístroj automaticky reguluje jeho množství v závislosti na svařovacím výkonu. Drát je nejprve rozmělněn a v extruzní komoře následně roztaven na požadovanou teplotu. Z extruzní komory je pak roztavený extrudát vytlačován skrz svařovací botku, která svým tvarem udává podobu svaru.

Při extruzním svařování dochází zároveň k předehřevu svařovaného materiálu horkým vzduchem. Z tohoto důvodu jsou extrudery, stejně jako horkovzdušné přístroje, vyráběny ve variantách s vlastním předehřevem (součástí je integrované dmychadlo) nebo bez vlastního předehřevu. Rozdíl v těchto přístrojích a jejich použití je shodný s horkovzdušnými svařovacími přístroji.

Schéma extruzního přístroje bez vlastního předehřevu (dmychadla)

Schéma extruzního přístroje bez vlastního předehřevu

Schéma extruzního přístroje s vlastním předehřevem

Schéma extruzního přístroje s vlastním předehřevem

Podle typu svaru (koutový, V-svár apod.) společně s přihlédnutím ke tloušťce svařovaného materiálu, je zapotřebí extruzní přístroj vybavit vhodnou svařovací botkou. Kompletní sortiment všech svařovacích botek naleznete v menu Svařovací botky.

Podrobné informace

Podrobnější informace jako základní zásady při extruzním svařování, druhy svárů a parametry pro jednotlivé druhy materiálů Vám nabízíme v souboru ke stažení. Informace v uvedeném souboru jsou čerpány z knižní publikace "Svařování termoplastů" společnosti UNO Praha s.r.o., autorizovaného školícího střediska pro výuku svářečů termoplastů (ATB 09), které Vám v případě zájmu poskytne veškerou technickou a poradenskou činnost v oblasti svařování termoplastů.

Základy extruzního svařování (723 Kb)