Horkovzdušné svařovací pistole

 Svařování horkým vzduchem (horkým plynem) patří k nejjednodušímu způsobu svařování termoplastických materiálů. Svařování se provádí pomocí přídavného materiálu (svařovacího drátu). Výhodou horkovzdušných přístrojů je nízká finanční investice a jednoduchost svařování.

Technologie horkovzdušného svařování

Horkovzdušné svařovací přístroje

  • s vlastním dmychadlem
  • bez vlastního dmychadla

Horkovzdušná svařovací pistole bez vlastního dmychadla

Výhodou přístrojů bez vlastního dmychadla je nízká hmotnost a jejich malé rozměry. Nevýhodou pak může být nutnost připojení na externí dmychadlo nebo rozvod vzduchu. Všechny modely horkovzdušných strojů Wegener bez vlastního dmychadla jsou určeny výhradně pro závitové svařovací trysky.

Svařovací přístroj bez vlastního dmychadla

Horkovzdušná svařovací pistole s vlastním dmychadlem

U přístrojů s vlastním dmychadlem naopak i přes jejich větší rozměry oceníte jejich mobilitu. Díky integrovanému dmychadlu, které přístroji dodává vzduch jej můžete použít kdekoliv, stačí pouze připojení k el. síti. Horkovzdušné pistole s vlastním dmychadlem většinou umožňují použití závitových i nasunovacích svařovacích trysek.

Svařovací přístroj s vlastním dmychadlem

Svařovací nástavce

Horkovzdušné svařovací přístroje je nutné vybavit svařovacími nástavci. K dispozici je širká nabídka trysek dle způsobu použití, typu připojení ke svařovací pistoli nebo druhu svařovacího drátu. 

V rámci metod svařování lze trysky rozdělit na

  • svařovací
  • rychlosvařovací 

V praxi se nejčastěji používají rychlosvařovací trysky, pouze v případě těžko dostupných míst, kdy rychlosvařovací trysku nelze použít se využívá svařovacích trysek. Výhoda rychlosvařovacích trysek spočívá v tom, že "vedou" svařovací drát a nahřívají jej rovnoměrně se svařovaným materiálem. Svařování pak probíhá rychleji než se základní svařovací tryskou. Rychlosvařovací tryska zároveň pomáhá svářeči vyvíjet při pokládání drátu konstantní tlak, díky tomu je pak výsledný svár kvalitnější.

Svařování se základní tryskou

Svařování základní svařovací tryskou

Svařování s rychlosvařovací tryskou

Svařování s rychlosvařovací tryskou

Rychlosvařovací trysky se na horkovzdušný přístroj nasunují - nasunovací trysky, nebo šroubují - závitové trysky. Obě skupiny pak obsahují řadu druhů dle typu a profilu svařovacího drátu. Přehled všech typů svařovacích trysek naleznete v menu Svařovací trysky.

Podrobné informace

Další informace jako základní zásady při svařování horkým vzduchem, stavby svárů a kontroly jejich kvality Vám nabízíme v souboru ke stažení. Informace v uvedeném souboru jsou čerpány z knižní publikace "Svařování termoplastů" společnosti UNO Praha s.r.o., autorizovaného školícího střediska pro výuku svářečů termoplastů (ATB 09), které Vám v případě zájmu poskytne veškerou technickou a poradenskou činnost v oblasti svařování termoplastů.

Základy horkovzdušného svařování (1,41 Mb)