Polykarbonátové plné desky MAKROSOUND®

se vyznačují použitelností ve velkém rozsahu pracovních teplot (-50 až +135 °C), vysoce kvalitní, zesílenou, oboustrannou koextruzní ochranu proti účinkům UV záření, nízkou hmotností a zejména extrémně vysokou rázovou odolností vůči rozbití (nebezpečí padajících úlomků dle ČSN EN 1794-2 příloha B třída 6).

Výrobce materiálu:  Výrobce Arla

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Polykarbonát má 250x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí. Desky MAKROSOUND® se používají především na protihlukové stěny na mostech nad silničními nebo železničními koridory. Desky jsou kompletně certifikované dle norem pro protihlukové stěny ČSN EN 14388.

 • dobré zvukově izolační vlastnosti
 • vynikající optické vlastnosti
 • výborná propustnost světla
 • nízká hmotnost ve srovnání se sklem
 • vysoká oboustranná odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
 • rozsah provozních teplot ( -40 až + 135 °C )
 • recyklovatelnost, snadná udržovatelnost
 • extrémně vysoká rázová houževnatost
 • certifikace dle ČSN EN 14388 pro použití v PHS
 • certifikace dle ČSN EN 1794-2 příloha B (Nebezpečí padajících úlomků ve třídě 6)
 • 10 let záruka, 30-ti letá životnost materiálu v PHS
Standardní rozměry
Formáty (mm) 2050 x 3050
2000 x libovolná délka (jiné rozměry na objednávku)
Tloušťky (mm) 12 15 20

Systémy zamezení nalétávání ptáků do transparentních ploch phs

Kolize s průhlednými deskami protihlukových stěn patří u ptáků k nejdůležitějším antropologicky podmíněným úmrtnostním faktorům. Odborníci proto hledají varovná značení s vysokou účinností redukcí kolizí, malým podílem zakrytí průhledné plochy, nízkými náklady, vysokou životností a vysokým stupněm veřejné akceptovatelnosti.

Na transparentních výplních protihlukových stěn je nezbytné zajistit účinné opatření pro ochranu ptactva. Ke snížení počtu kolizí ptáků s průhlednými výplněmi protihlukových stěn je třeba použít některý z otestovaných a schválených systémů ochrany.


 

Úpravy schválené  dle Tp104 (ŘSD)

 • Kartáčované pruhy
  svislé pruhy šíře 20-30 mm s mezerou maximálně 100 mm, vodorovné pruhy šíře 20-30 mm s mezerou maximálně 50 mm.
 • Tištěné černé linky
  svislé nebo vodorovné černé linky šíře 2 mm, rozteč 30 mm tištěné technologií sítotisku.
 
 

Varovná opatření účinně snižují riziko mortality ptáků při nalétávání do transparentních ploch. Neznačené průhledné desky ptáci nevnímají, a proto dochází k častým kolizím s nimi. Nalepené siluety dravců nejsou dostatečným opatřením ke zviditelněním stěn pro ptáky. Barevné tónování transparentních výplní je dle TP104 doporučené jako podpůrné opatřené k ochraně před nalétáváním ptáků.

Polep pruhů ze samolepících PVC folií je nevhodná a nedostatečná úprava, která může být příčinnou vzniku napěťových trhlin a prasklin, a tím výraznému zkrácení životnosti transparentní výplně. Životnost PVC fólií není srovnatelná s životností polykarbonátu!

Experimentální zkoušky potvrdily, že kartáčované vodorovné a svislé pruhy mají vysokou účinnost redukce kolizí ptáku s transparentními plochami PHS a jsou efektivní opatření ve snížení mortality ptáků.

Specifické vlastnosti pro použití v PHS

  Norma Jednotka Hodnota
Tloušťka desek / útlum hluku   mm / dB 12 / 30
mm / dB 15 / 33
mm / dB 20 / 34
Odstíny desek čirý, Midnight Blue, kouřový (Smoky Brown)
Povrchové úpravy barevné zbarvení výplní, tištěné pruhy, broušení pruhy *
Reakce na oheň EN 13501-1   třída B
Chování v ohni EN 1794-2 příloha A   třída 2
Nebezpečí padajících úlomků EN 1794-2 příloha B   třída 6

* omezení záruky na materiál při broušení pruhů v UVstabilizované vrstvě pouze na 3 roky

Fyzikální vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Hustota ISO 1183 kg/m3 1,2
Propustnost světla   % 88
Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) ISO 62 % 0,15

Mechanické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Pevnost v tahu na mezi kluzu/při přetržení ISO 527 Mpa 63/70
Tažnost na mezi kluzu/při přetržení ISO 527 % 6/110
Modul pružnosti v tahu ISO 527 Mpa 2300
Modul pružnosti v ohybu ISO 178 Mpa 2300
Vrubová houževnatost Izod +23 °C ISO 180 kJ/m2 65
Vrubová houževnatost Izod -30 °C ISO 180 kJ/m2 10

Tepelné vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53328 10-5 x K-1 6,5
Teplota tepelného průhybu HDT A 1,80 Mpa ISO 75 °C 132
Teplota tepelného průhybu HDT B 0,45 Mpa ISO 75 °C 142
Tepelná vodivost DIN 52612 W/m.K 0,21

Odolnost proti ohni

  Norma Jednotka Hodnota
Hořlavost stavebních materiálů DIN 4102 klasifikace B1

Elektroizolační vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Diaelektrická konstanta, 1 kHz IEC 250   2,9
Vnitřní izolační odpor IEC 93 Ω.cm 1016
Povrchový odpor IEC 93 1015
Diaelektrická pevnost, suchý 1 mm IEC 243 kV/mm 30
Ztrátový faktor IEC 250   0,001

Test abraze

Teberův test abraze CS10F Metoda testu Jednotka PC SAPHIR PVC PMMA Sklo
100 cyklů ASTM D-1044 ∆% 35 2 28 21 0,5
500 cyklů ASTM D-1044 ∆% 46 9     1
1000 cyklů ASTM D-1044 ∆% > 50 < 9     2
Sandrieselův test DIN 52348 ∆% 37 2     1Certifikace dle ČSN EN 1794-2 příloha B "Nebezpečí padajících úlomků"