Desky z litého plexiskla PLEXIGLAS® SOUNDSTOP GS CC™ 

vyztužené integrovanými polyamidovými vlákny se vyznačují vysokou propustností světla, dobrou odrazivostí hluku, vysokou odolností vůči UV záření, nízkou hmotností a vysokou mírou bezpečnosti při rozbití. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí. Desky PLEXIGLAS® GS CC se používají především na protihlukové stěny na mostech nad silničními a železničními koridory.

Desky jsou kompletně certifikované dle ČSN EN 14388 a normativů pro protihlukové stěny ZTV-Lsw 06.

Výrobce:   Výrobce materiálu Evonik

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Desky z litého plexiskla vyztužené integrovanými polyamidovými vlákny s vysokou mírou bezpečnosti při rozbití, propustností světla, odolností vůči UV záření a dobrou odrazivostí hluku.

  • velmi dobrá propustnost světla 92%
  • vynikající optické vlastnosti
  • dobré zvukové a izolační vlastnosti
  • nízká hmotnost v porovnání se sklem
  • vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • rozsah provozních teplot (-10° až 80° C)
  • recyklovatelnost a snadná udržovatelnost
  • 10 let záruka, 35 letá životnost materiálu v PHS
  • certifikace dle ČSN EN 14388 pro použití v PHS
  • certifikace dle normy ČSN EN 1794-2, příloha B Nebezpečí padajících úlomků třída 5/6 (:2004), třída 4 (:2011)
Standardní rozměry
Formáty (mm) 2000 x 2000
2000 x 2500
2000 x 3000
2000 x 4000
2000 x 5000
Tloušťky (mm) 15 20 25

Systémy zamezení nalétávání ptáků do transparentních ploch phs

Kolize s průhlednými deskami protihlukových stěn patří u ptáků k nejdůležitějším antropologicky podmíněným úmrtnostním faktorům. Odborníci proto hledají varovná značení s vysokou účinností redukcí kolizí, malým podílem zakrytí průhledné plochy, nízkými náklady, vysokou životností a vysokým stupněm veřejné akceptovatelnosti.

Materiály z plexiskla PLEXIGLAS® SOUNDSTOP GS CC s černými horizontálními polyamidovými vlákny, alternativně PLEXIGLAS® SOUNDSTOP XT BIRD GUARD s černými horizontálními linkami šíře 2 / 28 mm, nejlépe splnily zadání experimentu.  Článek - systémy zamezení nalétávání ptáků.  Detailní informace z testů učinnosti systému zamezení nalétávání ptáků do transparentních ploch naleznete níže v souborech ke stažení .

článek - systémy zamezení nalétávání ptáků

HZS Liberecký kraj

Zkouška průchodnosti protihlukovou stěnou

V červenci 2013 jsme ve spolupráci s HZS Libereckého kraje a firmou Aerolux s.r.o. provedli praktický test průchodnosti protihlukovou stěnou s výplní PLEXIGLAS® SOUNDSTOP XT. Cílem zkoušky bylo zjistit, za jaký čas dokážou hasiči tyto stěny překonat s vybavením běžně umístěným na mobilní požární technice (motorová kotoučová pila, řezné kotouče na kov a rescue kotouče, motorová pila řetězová, nože, pákové nůžky apod.).

Specifické vlastnosti pro použití v PHS

  Norma Jednotka Hodnota
Tloušťka desek / útlum hluku     mm / dB 15 / 30
mm / dB 20 / 32
Odstíny desek transparentní čirý, Sky Blue, Steel Blue, Midnight Blue
Sea Green, Forest Green, Spring Green, kouřový (Smoky Brown)
netransparentní Blue Grey, Light Blue, Mint Green
Povrchové úpravy černá a čirá PA vlákna, pískované pruhy
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1   třída E
Chování v ohni ČSN EN 1794-2 (příloha A)   třída 3
Nebezpečí padajících úlomků ČSN EN 1794-2 (příloha B)   :2004 třída 5/6
:2011 třída 4

* antigrafiti oboustranný coating proti vandalismu snižující riziko poškrábání

Fyzikální vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Hustota ISO 1183 g/cm 1,19
Tvrdost vtlačením kuličky ISO 2039-1 MPa 235
Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) DIN 53495 % 0,2
Smrštivost po formování   % 0,5 až 0,8

Mechanické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Mez pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 70
Poměrné prodloužení při přetržení ISO 527-2 % 4
Modul pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 3200
Modul pružnosti v ohybu ISO 178 MPa 3300
Mez pružnosti v tahu ISO 178 MPa 115
Charpy - zkouška rázové houževnatosti ISO 179-1 kJ/m2 17
Charpy - zkouška vrubové houževnatosti ISO 179-1 kJ/m2 2

Tepelné vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 10-5 x K-1 7
Teplota měknutí dle Vicanta (B 50) ISO 306 °C 105
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/gK 1,47
Tepelná vodivost DIN 52612 W/m.K 0,18
Max. dlouhodobá provozní teplota   °C 70
Max. krátkodobá provozní teplota   °C 90
Degradační teplota   °C > 280

Optické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Světelná propustnost DIN 5036-3 % 92
Index lomu DIN 5036-3 nD 1,492

Elektroizolační vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Měrný odpor povrchový IEC 60093 3.1015 - 3.1016
Měrný objemový odpor IEC 60093 Ω.m 1.1013 - 5.1013
Elektrická pevnost IEC 60243-1 kV/mm 10
Diaelektrická pevnost DIN 53481 kV/mm 30
Faktor rozptylu (50 Hz) DIN 53483-2   0,06
Faktor rozptylu (1 KHz) DIN 53483-2   0,04
Faktor rozptylu (1 MHz) DIN 53483-2   0,02
Relativní permitivita (50 Hz) DIN 53483-2   2,7
Relativní permitivita (1 KHz) DIN 53483-2   3,1
Relativní permitivita (1 MHz) DIN 53483-2   2,7Proč je plexisklo levnější materiál než polykarbonát?

Je to dáno především technologií zpracování, kde polykarbonát vzniká mnohem složitějším výrobním procesem než desky z plexiskla.

Při jaké teplotě se plexisklo zdeformuje?

Tvářecí teplota je 150 až 160°C u extrudovaných desek a 160 až 175°C u litých desek. Jako tepelný zdroj pro bodový ohřev slouží topná spirála, pro celkový ohřev tepelná pícka. Čas ohřevu je závislý na síle materiálu.

Proč se mi účtuje větší rozměr desky než skutečně potřebuji?

Všechny desky se vyrábějí v určitém formátu, který není vždy totožný s požadavkem zákazníka, proto dochází k určitému prořezu nad požadované formáty. To se snažíme minimalizovat prostřednictvím optimalizace formátů které nabízíme v rámci bezplatného poradenského servisu.

Proč si k dopravě zdarma účtujete navíc ještě manipulační poplatek?

Doprava jakéhokoliv množství desek bez ohledu na množství je v rámci ČR opravdu zdarma. Manipulační poplatek se vztahuje např. na umístění desek na paletu, zabalení dodávky do ochranné fólie a také nakládku a vykládku.

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2 příloha B "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"