Protihlukové výplně z litého plexiskla PLEXIGLAS® SOUNDSTOP GS CC™ 

vyztužené integrovanými polyamidovými vlákny se vyznačují vysokou propustností světla, dobrou odrazivostí hluku, vysokou odolností vůči UV záření, nízkou hmotností a vysokou mírou bezpečnosti při rozbití. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí. Desky PLEXIGLAS® GS CC se používají především na protihlukové stěny na mostech nad silničními a železničními koridory.

Desky jsou kompletně certifikované dle ČSN EN 14388 a normativů pro protihlukové stěny ZTV-Lsw 06.

Výrobce:   Výrobce materiálu Evonik

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Desky z litého plexiskla vyztužené integrovanými polyamidovými vlákny s vysokou mírou bezpečnosti při rozbití, propustností světla, odolností vůči UV záření a dobrou odrazivostí hluku.

 • vynikající akustické vlastnosti, vzduchová neprůzvučnost DLR
 • skvělé optické vlastnosti, bez deformací obrazu ve srovnání s polykarbonátem
 • výborná propustnost světla
 • nízká hmotnost ve srovnání se sklem
 • vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
 • nejdelší životnost ve srovnání se všemi ostatními plasty

Certifikace protihlukových výplní 

Všechny dodávané materiály jsou certifikovány v ČR a vyhovují normám pro pozemní komunikace a železniční koridory ČSN EN 14388, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1794-1 příloha A, ČSN EN 1794-1 příloha B, ČSN EN 1794-1 příloha C, ČSN EN 1794-1 příloha E, ČSN EN 1794-2 příloha A, ČSN EN 1794-2 příloha B, a jsou schválené Správou železnic pro použití na dráze.

Základní vlastnosti
protihlukových výplní SOUNDSTOP

 • rozsah provozních teplot ( -40 až + 90 °C )
 • certifikace dle ČSN EN 14388 ( ČSN EN 1793 a 1974 ) pro použití v PHS
 • recyklovatelnost materiálu
 • snadná údržba PHS
 • 10 let záruka min. 35 let životnost materiálu
 • PA vlákna odstín černý a odstín čirý, horizontálně nebo vertikálně
 • certifikace dle CSN EN 1794-2 příloha B - Nebezpečí padajících úlomků třída 5/6 (:2004), třída 4 (:2011)
Standardní rozměry
Formáty (mm) 2000 x 2000
2000 x 2500
2000 x 3000
2000 x 4000
2000 x 5000
Tloušťky (mm) 15 20 25

BAREVNÉ ODSTÍNY
Plexiglas® Soundstop

 
 

 

Úprava výplní
proti náletu ptáků

Na transparentních výplních protihlukových stěn je nezbytné zajistit účinné opatření pro ochranu ptactva. Ke snížení počtu kolizí ptáků s průhlednými výplněmi protihlukových stěn je třeba použít některý z otestovaných a schválených systémů ochrany.

Úpravy schválené  dle Tp104 (ŘSD)

 • Sytém BIRD GUARD
  integrované svislé nebo vodorovné černé linky šíře 2 mm v osové rozteči 30 mm, nebo integrované svislé bílé pruhy šíře 20 mm s mezerou 100 mm.
 • Pískované pruhy
  svislé pruhy šíře 20-30 mm s mezerou maximálně 100 mm, vodorovné pruhy šíře 20-30 mm s mezerou maximálně 100 mm.
 • Integrovaná černá polyamidová vlákna
  svislá nebo vodorovná vlákna průměr 2 mm, rozteč 30 mm integrovaná do materiálu PLEXIGLAS Soundstop GSCC.
 • Tištěné černé linky
  svislé nebo vodorovné černé linky šíře 2 mm, rozteč 30 mm tištěné technologií sítotisku.
 
 

Další úpravy proti náletu ptáků

 • Pískované pruhy design tráva tzv. „švýcarské šrafování“.
 • Gravírované siluety stromů a keřů.
 
 

Varovná opatření účinně snižují riziko mortality ptáků při nalétávání do transparentních ploch. Neznačené průhledné desky ptáci nevnímají, a proto dochází k častým kolizím s nimi. Nalepené siluety dravců nejsou dostatečným opatřením ke zviditelněním stěn pro ptáky. Barevné tónování transparentních výplní je dle TP104 doporučené jako podpůrné opatřené k ochraně před nalétáváním ptáků. 

Polep pruhů ze samolepících PVC folií je nevhodná a nedostatečná úprava, která může být příčinnou vzniku napěťových trhlin a prasklin, a tím výraznému zkrácení životnosti transparentní výplně.  Životnost PVC fólií není srovnatelná s životností materiálu PLEXIGLAS® Soundstop! 

Experimentální zkoušky potvrdily, že materiály PLEXIGLAS® Soundstop XT BIRD GUARD s černými horizontálními nebo vertikálními linkami šíře 2 mm, rozteč 30 mm a PLEXIGLAS® Soundstop GSCC s integrovanými černými horizontálními nebo vertikálními polyamidovými vlákny mají nejvyšší účinnost redukce kolizí ptáku s transparentními plochami PHS, při nejmenším podílu zakrytí transparentní plochy ( pouze 6,7% ) a životnost shodnou s životností PHS. 

Pískované vodorovné a svislé pruhy byly v rámci experimentu také vyhodnoceny jako vysoce účinné a efektivní opatření s vysokou mírou účinnosti ve snížení mortality ptáků.


Záruky
protihlukových stěn

Stabilita optických vlastností
Propustnost světla

Desky PLEXIGLAS Soundstop XT a GSCC si po celou dobu své živostnosti zachovávají brilantní čirost a vysokou propustnost světla. Hodnota propustnosti světla dle normy DIN 5036 nového materiálu PLEXIGLAS Soundstop v čirém odstínu více než 90%. Výrobce materiálu společnost Röhm, provedl měření propustnosti světla vzorků materiálu PLEXIGLAS Soundstop, který byl 35 let zabudován do konstrukce protihlukové stěny u dopravní komunikace. Tento experiment potvrdil, že u materiálu PLEXIGLAS Soundstop došlo k poklesu hodnoty propustnosti světla za 35 let pouze o 2%. Dle normy DIN 5036 byla naměřena propustnost 88%.

Stabilita mechanických vlastností 
Modul pružnosti a pevnosti v tahu

Na rozdíl od ostatních plastů, nedochází u materiálu PLEXIGLAS Soundstop XT a GSCC po dobu živostnosti ke změnám mechanických vlastností. Podle normy ČSN EN ISO 527 je hodnota E-modulu nového materiálu PLEXIGLAS Soundstop minimálně 3100 MPa a pevnost v tahu 65 MPa. Výrobce materiálu společnost Röhm, provedl měření mechanických vlastností vzorků materiálu PLEXIGLAS Soundstop, který byl 10 let zabudován do konstrukce protihlukové stěny u dopravní komunikace. Tento experiment potvrdil stálost mechanických vlastností, protože u materiálu PLEXIGLAS Soundstop došlo po 10 letech k poklesu hodnoty E-modulu pouze na 2800 MPa a poklesu pevnosti v tahu pouze 60 MPa.


Úpravy výplní
proti graffity

Ochrana ptactva
PLEXIGLAS® Soundstop BIRDGUARD

Černé linky nebo bílé pruhy jsou ze spodní strany natištěné na slabou PMMA folii, a při výrobním procesu extruze materiálu je tato folie za tepla zaválcovaná do povrchu desek PLEXIGLAS® Soundstop XT. Díky této unikátní technologii výroby desek je možné garantovat 100% odolnost proti omytí ochranných prvků černých linek nebo bílých proužků při odstraňování graffiti. 

Tvrzený povrch
PLEXIGLAS® Soundstop KASI

Tvrzený povrch KASI se vyznačuje vynikající odolností proti povětrnosti, vysokou chemickou odolností a vynikající ochranou proti abrazi, poškrábání a graffiti. Této vlastnosti je docíleno oboustrannou vrstvou ze speciálního tvrzeného silikonu. Povrch vykazuje sníženou přilnavost barev a grafiti je možné z povrchu snadno odstranit.

Neoriginální , dodatečné antigraffiti úpravy desek PLEXIGLAS® Soundstop  mohou být aplikovány pouze se souhlasem výrobce RÖHM. Nevhodná dodatečná úprava muže být příčinou napěťových trhlin a prasklin, a tím zkrácením životnosti materiálu.


Čištění plexiskla
účinným čističem GRAFFINET

plexiclean.jpg

K čištění plexiskla nabízíme speciální čistící prostředky, které jsou velmi šetrné k materiálu a nenaruší jeho optické a mechanické vlastnosti. Čistič Graffinet PlexiClean účinně a šetrně odstraňuje nežádoucí barvy, inkousty, značkovače a fixy z povrchu plexiskla, zároveň je šetrný k životnímu prostředí. 

Čistič GRAFFINET PlexiClean na našem e-shopu


HZS Liberecký kraj

Zkouška průchodnosti
protihlukovou stěnou

V červenci 2013 jsme ve spolupráci s HZS Libereckého kraje a firmou Aerolux s.r.o. provedli praktický test průchodnosti protihlukovou stěnou s výplní PLEXIGLAS® SOUNDSTOP XT. Cílem zkoušky bylo zjistit, za jaký čas dokážou hasiči tyto stěny překonat s vybavením běžně umístěným na mobilní požární technice (motorová kotoučová pila, řezné kotouče na kov a rescue kotouče, motorová pila řetězová, nože, pákové nůžky apod.).

Specifické vlastnosti pro použití v PHS

  Norma Jednotka Hodnota
Tloušťka desek / útlum hluku     mm / dB 15 / 30
mm / dB 20 / 32
Odstíny desek transparentní čirý, Sky Blue, Steel Blue, Midnight Blue
Sea Green, Forest Green, Spring Green, kouřový (Smoky Brown)
netransparentní Blue Grey, Light Blue, Mint Green
Povrchové úpravy černá a čirá PA vlákna, pískované pruhy
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1   třída E
Chování v ohni ČSN EN 1794-2 (příloha A)   třída 3
Nebezpečí padajících úlomků ČSN EN 1794-2 (příloha B)   :2004 třída 5/6
:2011 třída 4

* antigrafiti oboustranný coating proti vandalismu snižující riziko poškrábání

Fyzikální vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Hustota ISO 1183 g/cm 1,19
Tvrdost vtlačením kuličky ISO 2039-1 MPa 235
Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) DIN 53495 % 0,2
Smrštivost po formování   % 0,5 až 0,8

Mechanické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Mez pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 70
Poměrné prodloužení při přetržení ISO 527-2 % 4
Modul pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 3200
Modul pružnosti v ohybu ISO 178 MPa 3300
Mez pružnosti v tahu ISO 178 MPa 115
Charpy - zkouška rázové houževnatosti ISO 179-1 kJ/m2 17
Charpy - zkouška vrubové houževnatosti ISO 179-1 kJ/m2 2

Tepelné vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 10-5 x K-1 7
Teplota měknutí dle Vicanta (B 50) ISO 306 °C 105
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/gK 1,47
Tepelná vodivost DIN 52612 W/m.K 0,18
Max. dlouhodobá provozní teplota   °C 70
Max. krátkodobá provozní teplota   °C 90
Degradační teplota   °C > 280

Optické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Světelná propustnost DIN 5036-3 % 92
Index lomu DIN 5036-3 nD 1,492

Elektroizolační vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Měrný odpor povrchový IEC 60093 3.1015 - 3.1016
Měrný objemový odpor IEC 60093 Ω.m 1.1013 - 5.1013
Elektrická pevnost IEC 60243-1 kV/mm 10
Diaelektrická pevnost DIN 53481 kV/mm 30
Faktor rozptylu (50 Hz) DIN 53483-2   0,06
Faktor rozptylu (1 KHz) DIN 53483-2   0,04
Faktor rozptylu (1 MHz) DIN 53483-2   0,02
Relativní permitivita (50 Hz) DIN 53483-2   2,7
Relativní permitivita (1 KHz) DIN 53483-2   3,1
Relativní permitivita (1 MHz) DIN 53483-2   2,7Proč je plexisklo levnější materiál než polykarbonát?

Je to dáno především technologií zpracování, kde polykarbonát vzniká mnohem složitějším výrobním procesem než desky z plexiskla.

Při jaké teplotě se plexisklo zdeformuje?

Tvářecí teplota je 150 až 160°C u extrudovaných desek a 160 až 175°C u litých desek. Jako tepelný zdroj pro bodový ohřev slouží topná spirála, pro celkový ohřev tepelná pícka. Čas ohřevu je závislý na síle materiálu.

Proč se mi účtuje větší rozměr desky než skutečně potřebuji?

Všechny desky se vyrábějí v určitém formátu, který není vždy totožný s požadavkem zákazníka, proto dochází k určitému prořezu nad požadované formáty. To se snažíme minimalizovat prostřednictvím optimalizace formátů které nabízíme v rámci bezplatného poradenského servisu.

Proč si k dopravě zdarma účtujete navíc ještě manipulační poplatek?

Doprava jakéhokoliv množství desek bez ohledu na množství je v rámci ČR opravdu zdarma. Manipulační poplatek se vztahuje např. na umístění desek na paletu, zabalení dodávky do ochranné fólie a také nakládku a vykládku.

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2 příloha B "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"

Protihlukové výplně PLEXIGLAS® Soundstop™ a akustické hliníkové panely WAG