Desky z extrudovaného plexiskla PLEXIGLAS® SOUNDSTOP™

se vyznačují vysokou propustností světla, dobrou odrazivostí hluku, vysokou odolností vůči UV záření, nízkou hmotností a příznivou cenou. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí. Proto jsou desky z extrudovaného plexiskla nejpoužívanějším materiálem pro transparentní výplně protihlukových stěn.

Dodávané materiály jsou certifikované dle ČSN EN 14388 a normativů pro protihlukové stěny ZTV-Lsw 06.

Výrobce:   Výrobce materiálu Evonik

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Desky z extrudovaného plexiskla s vysokou propustností světla, dobrou odrazivostí hluku, vysokou odolností vůči UV záření, nízkou hmotností a příznivou cenou.

  • velmi dobrá propustnost světla 92%
  • dobré zvukově izolační vlastnosti
  • nízká hmotnost v porovnání se sklem
  • vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • rozsah provozních teplot (-10° až +80°C)
  • recyklovatelnost a snadná udržovatelnost
  • 10 let záruka, minimálně 35 let životnost materiálu
  • certifikace dle ČSN EN 14388 pro použití v PHS
  • certifikace dle normy ČSN EN 1794-2, příloha B Nebezpečí padajících úlomků třída 3/4 (:2004), třída 2 (:2011)
Standardní rozměry
Formáty (mm) 2050 x 3050
2000 x libovolná délka do 6000
Tloušťky (mm) 12 15 20

Systémy zamezení nalétávání ptáků do transparentních ploch phs

Kolize s průhlednými deskami protihlukových stěn patří u ptáků k nejdůležitějším antropologicky podmíněným úmrtnostním faktorům. Odborníci proto hledají varovná značení s vysokou účinností redukcí kolizí, malým podílem zakrytí průhledné plochy, nízkými náklady, vysokou životností a vysokým stupněm veřejné akceptovatelnosti.

Materiály z plexiskla PLEXIGLAS® SOUNDSTOP GS CC s černými horizontálními polyamidovými vlákny, alternativně PLEXIGLAS® SOUNDSTOP XT BIRD GUARD s černými horizontálními linkami šíře 2 / 28 mm, nejlépe splnily zadání experimentu. Více informací v souborech ke stažení.

článek - systémy zamezení nalétávání ptáků

HZS Liberecký kraj

Zkouška průchodnosti protihlukovou stěnou

V červenci 2013 jsme ve spolupráci s HZS Libereckého kraje a firmou Aerolux s.r.o. provedli praktický test průchodnosti protihlukovou stěnou s výplní PLEXIGLAS® SOUNDSTOP XT. Cílem zkoušky bylo zjistit, za jaký čas dokážou hasiči tyto stěny překonat s vybavením běžně umístěným na mobilní požární technice (motorová kotoučová pila, řezné kotouče na kov a rescue kotouče, motorová pila řetězová, nože, pákové nůžky apod.).


Záruky protihlukových stěn

Prostupnost světla
protihlukovou stěnou

Desky PLEXIGLAS@ SOUNDSTOP XT si po dlouhou dobu svojí životnosti zachovávají svou čirost a vysokou prostupnost světla.

Měřením na základě normy DIN 5036 část 3-C bylo prokázáno, že hodnota propustnosti světla čirého, nového materiálu je nejméně 90% a materiálu po 30 letech použití v PHS minimálně 88%.

Mechanické vlastnosti (Modul pružnosti, pevnost v tahu) protihlukových stěn

Desky PLEXIGLAS® SOUNDSTOP XT si po dlouhou dobu svojí životnosti zachovávají výborné mechanické vlastnosti.

Hodnota E-modulu měřeného dle normy ISO 527 pro nový materiál jeminimálně 3100 MPa a pro materiál po 10 letech použití v PHS minimálně 2800 MPa.

Hodnota pevnosti v tahu dle normy ISO 527 pro nový materiál minimálně 65 MPa a pro materiál po 10 letech použití v PHS minimálně 60 MPa.

Technické parametry

Specifické vlastnosti pro použití v PHS

  Norma Jednotka Hodnota
Tloušťka desek / útlum hluku   mm / dB 12 / 29
mm / dB 15 / 30
mm / dB 20 / 32
Odstíny desek transparentní čirý, Sky Blue, Steel Blue, Midnight Blue
Sea Green, Forest Green, Spring Green, kouřový (Smoky Brown)
netransparentní Blue Grey, Light Blue, Mint Green
Povrchové úpravy pískované pruhy, tištěné pruhy, BIRD GUARD *
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1   třída E
Chování v ohni ČSN EN 1794-2 (příloha A)   třída 3
Nebezpečí padajících úlomků ČSN EN 1794-2 (příloha B)   :2004 třída 3/4
:2011 třída 2

* laminovaná PMMA fólie s natištěnými černými pruhy šíře 2mm, rozteč 30mm

Fyzikální vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Hustota ISO 1183 g/cm3 1,19
Tvrdost vtlačením kuličky ISO 2039-1 MPa 235
Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) DIN 53495 % 0,2
Smrštivost po formování   % 0,5 až 0,8

Mechanické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Mez pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 70
Poměrné prodloužení při přetržení ISO 527-2 % 4
Modul pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 3200
Modul pružnosti v ohybu ISO 178 MPa 3300
Mez pružnosti v tahu ISO 178 MPa 115
Charpy - zkouška rázové houževnatosti ISO 179-1 kJ/m2 17
Charpy - zkouška vrubové houževnatosti ISO 179-1 kJ/m2 2

Tepelné vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 10-5 x K-1 7
Teplota měknutí dle Vicanta (B 50) ISO 306 °C 105
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/gK 1,47
Tepelná vodivost DIN 52612 W/m.K 0,18
Max. dlouhodobá provozní teplota   °C 70
Max. krátkodobá provozní teplota   °C 90
Degradační teplota   °C > 280

Optické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Světelná propustnost DIN 5036-3 % 92
Index lomu DIN 5036-3 nD 1,492

Elektroizolační vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Měrný odpor povrchový IEC 60093 3.1015 - 3.1016
Měrný objemový odpor IEC 60093 Ω.m 1.1013 - 5.1013
Elektrická pevnost IEC 60243-1 kV/mm 10
Diaelektrická pevnost DIN 53481 kV/mm 30
Faktor rozptylu (50 Hz) DIN 53483-2   0,06
Faktor rozptylu (1 KHz) DIN 53483-2   0,04
Faktor rozptylu (1 MHz) DIN 53483-2   0,02
Relativní permitivita (50 Hz) DIN 53483-2   2,7
Relativní permitivita (1 KHz) DIN 53483-2   3,1
Relativní permitivita (1 MHz) DIN 53483-2   2,7Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2 příloha B "Nebezpečí padajících úlomků"

Test průchodnosti protihlukovou stěnou s výplní PLEXIGLAS®"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"

Certifikace dle ČSN EN 1794-2, příloha B (novelizace 2011 - třídy 1-4), "Nebezpečí padajících úlomků"