Kontrola a měření

Měření a kontrola pomocí CNC měřícího přístroje

Systém řízení a kontroly výroby společnosti TITAN-MULTIPLAST splňujíce nejpřísnější požadavky norem ISO 9001 pro řízení kvality. Po každé výrobní operaci jsou všechny obráběné díly podrobeny mezioperační kontrole, která v případě zjištění neshody nepustí polotovar k dalšímu zpracování. Poslední operací výrobního procesu je vždy pracoviště výstupní kontroly. Výrobky a obráběné díly jsou kontrolovány pomocí speciálních měřících přístrojů, ale také po vizuální stránce.


Nabízíme  službu
ZMĚŘENÍ VÁMI DODANÉHO VÝROBKU 

u kterého potřebujete zjistit přesné rozměry.
Pokud dodáte i původní data výrobku, přístroj dokáže porovnat
skutečný výrobek s dodanými daty.

 


icon-storje.jpg

Kontrola

Systém řízení a kontroly splňujíce nejpřísnější požadavky norem ISO 9001 pro řízení kvality

kontrola-mereni-mitutoyo.png

icon-mereni.jpg

Přesnost

Výstupem procesu kontroly pomocí CNC 3D souřadnicového měřícího stroje je tisk protokolu kvality dílu

 

Rozměrová kontrola složitých obráběných dílů je prováděna na novém, moderním CNC CMM 3D souřadnicovém měřícím stroji Mitutoyo CRYSTA-Apex S574. Tento měřící přístroj dokáže pomocí scanneru porovnat skutečnost – obrobený díl, s počítačovým modelem. Výstupem procesu kontroly pomocí CNC 3D souřadnicového měřícího stroje je tisk protokolu kvality dílu pro zákazníka.

 Pořízením CNC souřadnicového měřícího stroje se společnost TITAN-MULTIPLAST posunula na technologickou špičku mezi firmami zpracovávající plastové polotovary složitějších tvarů. Certifikovaný kontrolní systém zaručuje vysokou kvalitu výstupů výroby a všech řízených operací.