Lité desky a trubky
z plexiskla (PMMA)
PLEXIGLAS® GS

se vyznačují především vysokou propustnostní světla, vysokou odolností vůči UV záření, snadnou opracovatelností a příznivou cenou. To z něj dělá materiál použitelný v mnoha odvětvích, především ve stavebnictví, osvětlovací technice a v reklamě. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50 % lehčí.

Výrobce:  Výrobce Evonik

Ceník:

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Plexisklové desky PLEXIGLAS® GS

Plexisklo PLEXIGLAS® GS je materiál s vyšší kvalitou povrchu a snazším opracováním, ale horší tolerancí tloušťky materiálu, díky technologii lití mezi dvě tabule skla. Materiál má menší tendenci v tvorbě napěťových trhlin. Ve srovnání s plexisklem PLEXIGLAS® XT je dražší o cca 15 %.

Standardní rozměry
Formáty: 2030 x 3050
Tloušťky: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Odstíny: čirý, opál (široká paleta odstínů na vyžádání)
 • výborná odolnost vůči UV záření a povětrnosti
 • velmi dobrá propustnost světla 92 %
 • dobrá odolnost proti rázům
 • snadná opracovatelnost
 • možnost ohýbání za tepla,lepení a leštění hran
 • dobré zvukové a tepelně izolační vlastnosti
 • tolerance tloušťky dle vzorce = +/- (0,4 + 0,1 x tloušťka)
 • v souladu s DIN EN ISO 7823-1

Použití plexisklových desek

 • protihlukové stěny, kopule světlíků
 • dělící příčky, prosklení dveří
 • zastřešení přístřešků
 • vybavení interiérů
 • domácí a průmyslová svítidla
 • kryty strojů
 • obchodní regály, stojany
 • světelné grafické panely

Další druhy
desek z plexiskla

 • PLEXIGLAS® XT (extrudované)
  Materiál s vysokou přesností tolerance tloušťky materiálu, při obrábění náchylnější ke vzniku napěťových trhlin vlivemvětšíhovnitřního pnutí v materiálu,což se může projevit ve formě vlasových trhlinek např.v ohybu nebo v lepeném spoji.Tento jev se dá odstranit temperancí materiálu. Výhodou je nižší cena než u litého plexiskla.
 • PLEXIGLAS® Satinice
  Materiál s pískovaným povrchem příjemným na dotek a se zvýšenou rázovou houževnatostí. Dostupný v široké paletě barev pro interiérové aplikace, nábytek a design.
 • PLEXIGLAS® Struktura
  Materiál se snadným opracováním a údržbou vhodný pro nábytek, výplně dveří a sprchové kouty.
 • PLEXIGLAS® Resist
  Materiál se zvýšenou odolností vůči nárazu a povětrnostním vlivům vhodný pro krytování strojů a bezpečnostní zasklení.
 • PLEXIGLAS® Soundstop
  Materiál v tloušťkách 12, 15, 20 mm určený zejména pro použití v protihlukových stěnách. Splňuje certifikaci dle ČSN EN 14388
  a je dodáván v provedení XT a GS CC (s polyamidovými vlákny).
 • PLEXIGLAS® Alltop
  Plexisklo v komůrkovém provedení s vynikající světelnou propustností. Materiál je vhodný na zastřešení teras, zimních zahrad či skleníků.

Zpracování desek z plexiskla

 • ŘEZÁNÍ
  stolní nebo ruční kotoučovou pilou s nezkříženým pilovým zubem (řezné zuby v zákrytu). Při řezání desek síly 4 mm a silnější by rozteč zubů měla být 13 mm. Při řezání je dobré chladit vodou nebo vzduchem. Zuby řezného kotouče by měly vyčnívat těsně pod povrch desky.
 • LÁMÁNÍ
  je možno u desek síly max. 3 mm a délky max. 500 mm
 • VRTÁNÍ
  pomocí běžných kuželových nebo obvyklých spirálových vrtáků s úhlem 60 až 90°
 • OBRÁBĚNÍ
  fréza, řezací plotry, laser
 • TEPELNÉ TVÁŘENÍ
  tvářecí teplota 150 až 160 °C. Jako tepelný zdroj pro bodový ohřev slouží topná spirála, pro celkový ohřev tepelná pícka. Čas ohřevu je závislý na síle materiálu.
 • OHÝBÁNÍ ZA TEPLA
  minimální poloměr ohybu rMIN = 330 x síla materiálu
 • LEPENÍ
  pomocí lepidel ACRIFIX jedno nebo dvousložkových. Nanášet injekční stříkačkou, lepené plochy ihned po vystoupení bublin spojit.
 • LEŠTĚNÍ
  možno leštit ručně i strojově na povrchu nebo na hranách, za použití pouze doporučených leštících past.

Lepení polykarbonátu a plexiskla

Lepení polykarbonátu a plexiskla

V článku se dozvíte o typech lepení plastů a materiálech, které je možné lepit. 

Lepení polykarbonátu a plexiskla


Údržba a čištění plexisklových desek

 • Prach a nečistotu stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nikdy neotírejte nasucho!
 • K čištění používejte vodu nebo slabý mýdlový roztok nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů.
 • Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
 • Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
 • Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čistící prostředky ani čistící prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron.
 • Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
 • Případné škrábance je možné zaleštit speciálními leštícími pastami určenými na leštění plexiskla.
 • K čištění lze použít antistatický čistič PARASTAT, který navíc zabraňuje elektrostatickému náboji a tím opětovnému přitahování prachu.

Světelné panely LGP (BLU)

LGP (Light Guide Panel) nebo BLU (Back Light Unit) je označení pro světelný panel, který za pomoci laseru představuje moderní způsob podsvícení reklamních panelů, displejů u elektronických zařízení (PC, TV) a ukazatelů.

Přejít na světelné panely LPG

Odstíny a provedení

Barva Označení Odstín ** Propustnost světla (%) Formát (mm) Tloušťka (mm)
Čiré OA31   92 2030 x 3050 *
OF00   92 2030 x 3050 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 15, 20, 25
OZ09   92 2030 x 3050 *
OZ18   92 2030 x 3050 *
OF00   >90 2000 x 3000 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80
Opál WH10   70 2030 x 3050 3, 4, 5
WH17   90 2030 x 3050 3
WH02   44 2030 x 3050 3, 4, 5, 6, 8, 10
WH73   23 2030 x 3050 3, 4, 5, 8
WH01   3 2030 x 3050 3, 5, 6, 8, 10
WH03   0 2030 x 3050 3
Barevné Yellow 1C33   63 2030 x 3050 3
Yellow 1H14   16 2030 x 3050 *
Yellow 1H20   15 2030 x 3050 3
Yellow 1H01   22 2030 x 3050 3
Cream 1H02   27 2030 x 3050 3
Orange 2H02   6 2030 x 3050 3
Orange 2C04   39 2030 x 3050 3
Red 3H00   11 2030 x 3050 3
Red 3C33   12 2030 x 3050 *
Red 3C01   4 2030 x 3050 3
Red 3H25   4 2030 x 3050 3, 5
Red 3H55   6 2030 x 3050 3
Red 3H67   3 2030 x 3050 3, 4, 5
Red 3H01   2 2030 x 3050 3
Brown 8C01   16 2030 x 3050 3
Blue 5H01   5 2030 x 3050 3
Blue 5H22   8 2030 x 3050 3
Blue 5H51   5 2030 x 3050 3
Blue 5C18   64 2030 x 3050 3, 5, 6
Blue 5C01   5 2030 x 3050 3
Blue 5H48   11 2030 x 3050 *
Green (silikat) 6C03   90 2030 x 3050 *
Green 6C14   9 2030 x 3050 *
Green 6H02   12 2030 x 3050 3
Green 6H01   7 2030 x 3050 3
Green 6C77   69 2030 x 3050 5
Grey 7C14   49 2030 x 3050 *
Grey 7H32   0 2030 x 3050 3
Grey 7C83   21 2030 x 3050 3, 4, 5, 6, 8, 10
Grey 7C82   49 2030 x 3050 4, 5, 6, 8
Umbra 7C22   56 2030 x 3050 8
Umbra 7C27   20 2030 x 3050 8
Black 9H01   0 2030 x 3050 3, 4, 5, 6, 8, 10
Black 9C20   0 2030 x 3050 *
Orange 2C01   61 2030 x 3050 *
Orange 2C50   85 2030 x 3050 *
Orange 2H01   47 2030 x 3050 *
Red 3C02   27 2030 x 3050 *
Red 3H02   11 2030 x 3050 *
Red 3C50   86 2030 x 3050 *
Green 6C02   89 2030 x 3050 *
Green 6C50   90 2030 x 3050 *
Blue 5C50   85 2030 x 3050 *
Yellow 1C50   88 2030 x 3050 *

*   Dostupné na dotaz.
** Zobrazené odstíny jsou pouze orientační a liší se dle uváděné propustnosti světla.

Fyzikální vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Hustota ISO 1183 g/cm3 1,19 1,19
Propustnost světla (3 mm) ISO 13468-1 % 92 92
Index lomu ISO 489 nD 1,491 1,491
Zákal (čiré plexi) ISO 14782 % 0,6 ---

Mechanické vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Pevnost v tahu při přetržení ISO 527-2 MPa 72 80
Poměrné prodloužení při přetržení ISO 527-2 % 4,5 5,5
Modul pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 3300 3300
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa 105 115
Tvrdost vtlačováním kuličky ISO 2039-1 N/mm2 175 175
Tvrdost podle Rockwelta ISO 2039-2 stupnice M --- 105
Rázová houževnatost metodou Charpy (bez vrubu) ISO 179 kJ/m2 15 15
Rázová houževnatost metodou Izod (s vrubem) ISO 180 kJ/m2 1,6 1,6

Tepelné vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 mm/m°C 0,07 0,07
Teplota měknutí dle Vicanta (B 50) ISO 306 °C 103 115
Teplota průhybu při zatížení (A 1,8 Mpa) ISO 75 °C 95 105
Stupeň hořlavosti EN 13501-1   E E
Degradační teplota   °C > 280 > 280
Teplota tváření   °C 150 - 160 160 - 175

Elektroizolační vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Měrný odpor povrchový IEC 60093 5-1013 5-1013
Měrný objemový odpor IEC 60093 Ω.m >1015 >1015
Elektrická pevnost IEC 60243-1 kV/mm 10 ---
Dielektrická pevnost DIN 53481 kV/mm 30 30
Relativní permitivita (50 Hz) DIN 53483-2   3,7 3,6
Relativní permitivita (1 KHz) DIN 53483-2   2,8 2,7

Chemická odolnost plexiskla při 20 °C

+ odolný - není odolný o částečně odolný
- Aceton - Etylacetát + Kyselina vinná
+ Amoniak + Glycerin - Xylen
- Amylalkohol o Motorový olej + Parafín
+ Benzín + Hexan + Petroleter
- Benzen o Izopropanol + Kyselina fosforečná 10%
+ Kyselina bórová + Káva + Kyselina sírová 10%
- Butanol + Hydroxid draselný + Kyselina dusičná 10%
- Chlorované uhlovodíky - Keton + Kyselina chlorovodíková 10%
- Chloroform - Metylenchlorid + Kyselina chlorovodíková konc.
o Chlorovaná voda/vzduch + Kyselina mléčná 10% + Uhličitan sodný
- Dibutylftalát + Minerální olej + Ocet
- Dioktylftalát + Hydroxid sodný + Kyselina stearová
- Ledová kyselina octová - Nitrocelulozový lak + Čaj
- Octové esence + Kyselina šťavelová + Terpentýn
+ Ředěná kyselina octová + Vosk + Toulen
o Ethanol o Hydroxid vodíku - Ředidla

Útlum hluku dle DIN 52210-75 v dB

Tloušťka materiálu
(mm)
Plexisklo XT Plexisklo GS Polykarbonát Sklo
4 26 26 27 30
5 --- --- 28 30
6 30 30 29 31
8 --- --- 31 32
10 32 32 32 33
15 32 --- 33 ---

Hustota a světelná propustnost (tloušťka 4mm)

Materiál Hustota (kg/m3) Propustnost světla (%)
Sklo 2,5 92
Plexisklo 1,19 92
Pet-g 1,27 90 - 92
Polykarbonát 1,2 88 - 90

Proč je plexisklo levnější materiál než polykarbonát?

Je to dáno především technologií zpracování, kde polykarbonát vzniká mnohem složitějším výrobním procesem než desky z plexiskla.

Při jaké teplotě se plexisklo zdeformuje?

Tvářecí teplota je 150 až 160°C u extrudovaných desek a 160 až 175°C u litých desek. Jako tepelný zdroj pro bodový ohřev slouží topná spirála, pro celkový ohřev tepelná pícka. Čas ohřevu je závislý na síle materiálu.

Proč se mi účtuje větší rozměr desky než skutečně potřebuji?

Všechny desky se vyrábějí v určitém formátu, který není vždy totožný s požadavkem zákazníka, proto dochází k určitému prořezu nad požadované formáty. To se snažíme minimalizovat prostřednictvím optimalizace formátů které nabízíme v rámci bezplatného poradenského servisu.

Proč si k dopravě zdarma účtujete navíc ještě manipulační poplatek?

Doprava jakéhokoliv množství desek bez ohledu na množství je v rámci ČR opravdu zdarma. Manipulační poplatek se vztahuje např. na umístění desek na paletu, zabalení dodávky do ochranné fólie a také nakládku a vykládku.