Plexisklo BLACK & WHITE 
PLEXIGLAS® GS Dual Color

jsou speciálním typem plexiskla specializovaným pro světelnou reklamu a světelné efekty. Neobvyklou vlastností plexiskla PLEXIGLAS® Dual Color je měnění odstínu desky z černé na bílou. Materiál je vhodný pro tvorbu reklamních cedulí a sloganů, kdy přes den může být Váš nápis černý a v noci po nasvícení změní barvu na jasně bílou nebo téměř jakoukoliv dle barvy zdroje světla.

Materiál plexisklo dále vyniká vysokou odolností vůči UV záření, snadnou opracovatelností a příznivou cenou. To z něj dělá materiál použitelný v mnoha odvětvích, především v  reklamě, osvětlovací technice a tvorbě designových prvků a scén. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50 % lehčí.

 

Výrobce:  Výrobce Röhm

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Plexisklové desky PLEXIGLAS® GS BLACK/WHITE

Efekt BLACK & WHITE

Neobvyklou vlastností plexiskla PLEXIGLAS® Dual Color je měnění odstínu desky z černé na bílou. Tohoto efektu je docíleno nasvícením černé desky LED světlem. Po nasvícení změní plexisklo barvu na bílou.

S tímto speciálním typem plexiskla lze vytvořit další efekty – zobrazení skrytých informací po nasvícení, vizuální efekty po nasvícení různými světelnými zdroji. Plexisklo PLEXIGLAS® Dual Color nabízíme ve variantě černá/bílá (černá v přirozené světle, bílá po nasvícení).

Plexisklo 9H04 – princip

Reklamní cedule

Materiál je vhodný pro tvorbu reklamních cedulí a sloganů, kdy přes den může být Váš nápis černý a v noci po nasvícení změní barvu na jasně bílou nebo téměř jakoukoliv dle barvy zdroje světla.

 Plexisklo 9H04 – black efekt
Plexisklo 9H04 – white efekt

Plexisklo PLEXIGLAS® GS (lité) je materiál s vyšší kvalitou povrchu a snazším opracováním, ale horší tolerancí tloušťky materiálu, díky technologii lití mezi dvě tabule skla. Materiál má menší tendenci v tvorbě napěťových trhlin. Ve srovnání s plexisklem PLEXIGLAS® XT je dražší o cca 15 %.

Standardní rozměry
Formáty: 2030 x 3050
Tloušťky: 3
Povrch mat/lesk
Odstín: 9H04 – černý (po nasvícení bílý)
 • efekt BLACK&WHITE
 • výborná odolnost vůči UV záření a povětrnosti
 • propustnost světla 18 %
 • dobrá odolnost proti rázům
 • snadná opracovatelnost
 • možnost ohýbání za tepla,lepení a leštění hran
 • dobré zvukové a tepelně izolační vlastnosti
 • tolerance tloušťky dle vzorce = +/- (0,4 + 0,1 x tloušťka)
 • v souladu s DIN EN ISO 7823-1

Použití plexisklových desek

 • světelná reklama
 • barevný efekt
 • designové prvky
 • dělící příčky, prosklení dveří
 • vybavení interiérů
 • domácí a průmyslová svítidla
 • obchodní regály, stojany
 • světelné grafické panely

Další druhy
desek z plexiskla

 • PLEXIGLAS® XT (extrudované)
  Materiál s vysokou přesností tolerance tloušťky materiálu, při obrábění náchylnější ke vzniku napěťových trhlin vlivem většího vnitřního pnutí v materiálu. Pnutí se může projevit ve formě vlasových trhlinek například v ohybu nebo v lepeném spoji. Tento jev se dá odstranit temperací materiálu. Výhodou je nižší cena než u litého plexiskla.
 • PLEXIGLAS® GS (lité)
  Plexisklo s vyšší kvalitou povrchu a snazším opracováním, ale horší tolerancí tloušťky materiálu díky technologii lití mezi dvě tabule skla. Materiál má menší tendenci v tvorbě napěťových trhlin. Ve srovnání s PLEXIGLAS® XT je dražší o cca 15 %.
 • PLEXIGLAS® Satinice
  Materiál s pískovaným povrchem příjemným na dotek a se zvýšenou rázovou houževnatostí. Dostupný v široké paletě barev pro interiérové aplikace, nábytek a design.
 • PLEXIGLAS® Struktura
  Materiál se snadným opracováním a údržbou vhodný pro nábytek, výplně dveří a sprchové kouty.
 • PLEXIGLAS® Resist
  Materiál se zvýšenou odolností vůči nárazu a povětrnostním vlivům vhodný pro krytování strojů a bezpečnostní zasklení.
 • PLEXIGLAS® Soundstop
  Materiál v tloušťkách 12, 15, 20 mm určený zejména pro použití v protihlukových stěnách. Splňuje certifikaci dle ČSN EN 14388
  a je dodáván v provedení XT a GS CC (s polyamidovými vlákny).
 • PLEXIGLAS® Alltop
  Plexisklo v komůrkovém provedení s vynikající světelnou propustností. Materiál je vhodný na zastřešení teras, zimních zahrad či skleníků.

Zpracování desek z plexiskla

 • ŘEZÁNÍ
  stolní nebo ruční kotoučovou pilou s nezkříženým pilovým zubem (řezné zuby v zákrytu). Při řezání desek síly 4 mm a silnější by rozteč zubů měla být 13 mm. Při řezání je dobré chladit vodou nebo vzduchem. Zuby řezného kotouče by měly vyčnívat těsně pod povrch desky.
 • LÁMÁNÍ
  je možno u desek síly max. 3 mm a délky max. 500 mm
 • VRTÁNÍ
  pomocí běžných kuželových nebo obvyklých spirálových vrtáků s úhlem 60 až 90°
 • OBRÁBĚNÍ
  fréza, řezací plotry, laser
 • TEPELNÉ TVÁŘENÍ
  tvářecí teplota 150 až 160 °C. Jako tepelný zdroj pro bodový ohřev slouží topná spirála, pro celkový ohřev tepelná pícka. Čas ohřevu je závislý na síle materiálu.
 • OHÝBÁNÍ ZA TEPLA
  minimální poloměr ohybu rMIN = 330 x síla materiálu
 • LEPENÍ
  pomocí lepidel ACRIFIX jedno nebo dvousložkových. Nanášet injekční stříkačkou, lepené plochy ihned po vystoupení bublin spojit.
 • LEŠTĚNÍ
  možno leštit ručně i strojově na povrchu nebo na hranách, za použití pouze doporučených leštících past.

Údržba a čištění plexisklových desek

 • Prach a nečistotu stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nikdy neotírejte nasucho!
 • K čištění používejte vodu nebo slabý mýdlový roztok nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů.
 • Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
 • Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
 • Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čistící prostředky ani čistící prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron.
 • Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
 • Případné škrábance je možné zaleštit speciálními leštícími pastami určenými na leštění plexiskla.
 • K čištění lze použít antistatický čistič PARASTAT, který navíc zabraňuje elektrostatickému náboji a tím opětovnému přitahování prachu.

Světelné panely LGP (BLU)

LGP (Light Guide Panel) nebo BLU (Back Light Unit) je označení pro světelný panel, který za pomoci laseru představuje moderní způsob podsvícení reklamních panelů, displejů u elektronických zařízení (PC, TV) a ukazatelů.

Přejít na světelné panely LPG

Fyzikální vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo GS
Hustota ISO 1183 g/cm3 1,19
Propustnost světla (3 mm) ISO 13468-1 % 18
Index lomu ISO 489 nD 1,491
Zákal (čiré plexi) ISO 14782 % ---

Mechanické vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Pevnost v tahu při přetržení ISO 527-2 MPa 72 80
Poměrné prodloužení při přetržení ISO 527-2 % 4,5 5,5
Modul pružnosti v tahu ISO 527-2 MPa 3300 3300
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa 105 115
Tvrdost vtlačováním kuličky ISO 2039-1 N/mm2 175 175
Tvrdost podle Rockwelta ISO 2039-2 stupnice M --- 105
Rázová houževnatost metodou Charpy (bez vrubu) ISO 179 kJ/m2 15 15
Rázová houževnatost metodou Izod (s vrupem) ISO 180 kJ/m2 1,6 1,6

Tepelné vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 mm/m°C 0,07 0,07
Teplota měknutí dle Vicanta (B 50) ISO 306 °C 103 115
Teplota průhybu při zatížení (A 1,8 Mpa) ISO 75 °C 95 105
Stupeň hořlavosti EN 13501-1   E E
Degradační teplota   °C > 280 > 280
Teplota tváření   °C 150 - 160 160 - 175

Elektroizolační vlastnosti

  Norma Jednotka Plexisklo XT Plexisklo GS
Měrný odpor povrchový IEC 60093 5-1013 5-1013
Měrný objemový odpor IEC 60093 Ω.m >1015 >1015
Elektrická pevnost IEC 60243-1 kV/mm 10 ---
Dielektrická pevnost DIN 53481 kV/mm 30 30
Relativní permitivita (50 Hz) DIN 53483-2   3,7 3,6
Relativní permitivita (1 KHz) DIN 53483-2   2,8 2,7

Chemická odolnost plexiskla při 20 °C

+ odolný - není odolný o částečně odolný
- Aceton - Etylacetát + Kyselina vinná
+ Amoniak + Glycerin - Xylen
- Amylalkohol o Motorový olej + Parafín
+ Benzín + Hexan + Petroleter
- Benzen o Izopropanol + Kyselina fosforečná 10%
+ Kyselina bórová + Káva + Kyselina sírová 10%
- Butanol + Hydroxid draselný + Kyselina dusičná 10%
- Chlorované uhlovodíky - Keton + Kyselina chlorovodíková 10%
- Chloroform - Metylenchlorid + Kyselina chlorovodíková konc.
o Chlorovaná voda/vzduch + Kyselina mléčná 10% + Uhličitan sodný
- Dibutylftalát + Minerální olej + Ocet
- Dioktylftalát + Hydroxid sodný + Kyselina stearová
- Ledová kyselina octová - Nitrocelulozový lak + Čaj
- Octové esence + Kyselina šťavelová + Terpentýn
+ Ředěná kyselina octová + Vosk + Toulen
o Ethanol o Hydroxid vodíku - Ředidla

Útlum hluku dle DIN 52210-75 v dB

Tloušťka materiálu
(mm)
Plexisklo XT Plexisklo GS Polykarbonát Sklo
4 26 26 27 30
5 --- --- 28 30
6 30 30 29 31
8 --- --- 31 32
10 32 32 32 33
15 32 --- 33 ---

Hustota a světelná propustnost (tloušťka 4mm)

Materiál Hustota (kg/m3) Propustnost světla (%)
Sklo 2,5 92
Plexisklo 1,19 92
Pet-g 1,27 90 - 92
Polykarbonát 1,2 88 - 90