ABS je amorfní průmyslový termoplast z řady kopolymerů.
(ABS = Akrylonitril Butadien Styren)

Materiál má působivé tepelné vlastnosti a snadno se tepelně tvaruje (již při 88 °C), proto je materiál určen primárně pro vakuové tváření a formování. Je UV stabilní, tudíž je vhodný pro interiérové i exteriérové aplikace.

ABS desky nezatěžují životní prostředí a obecně polymer je inertní materiál s nízkou rozložitelností v přízemním prostředí = ECO friendly

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Hlavní vlastnosti ABS

 • Rázová houževnatost a tuhost.
 • Nízká nasákavost.
 • Zdravotní nezávadnost.
 • Stálost ve vysokých i nízkých teplotách.
 • Odolnost proti olejům, tukům a kyselinám.

Hlavní využití ABS

 • Desky jsou vhodne pro vakuové tvarování.
 • Výroba interiérových dílů pro automotive.
 • Aplikace a přípravky do průmyslu.
 • Zahradnické aplikace.
 • Výroba lahví, boxů, obalových materiálů a nábytku.
 • Technické díly do transportních a užitkových vozů.
 • Výroba stavebnice LEGO.
 • Filamenty pro 3D tisk.

temperovani.svg

Snadná
tvarovatelnost

icon_recycle.jpg

Šetrné k
životnímu prostředí

icon_hammer.jpg

Vysoká
odolnost


 

ABS plast se vyníká mimořádnou pevností a houževnatostí. Vykazuje vysokou odolnost vůči nárazům a tlakovým rázům (a to i za nízkých teplot), odolnost vůči šíření trhlin a vůči oděru. Dobře odolává nepříznivým povětrnostním vlivům i UV záření. ABS má velmi nízkou tepelnou vodivost, není tedy nutná jeho dodatečná izolace.

Díky jeho chemické odolnosti plastu nevadí soli, naopak koncentrované kyseliny, silné alkálie, organická rozpouštědla a aromatické uhlovodíky mu mohou uškodit. ABS je nenasákavý a zdravotně nezávadný. Styren dodává plastu lesklý a nepropustný povrch. Polybutadien je kaučukovitá látka a poskytuje ABS pružnost i při nízkých teplotách.

 

 

Mechanické vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Hustota ISO 1183 g/cm3 1,60
Prodloužení tahem při výtěžku ISO 527 - 1 % > 2
Prodloužení v tahu při přetržení ISO 527 - 1 % 50
Modul pružnosti v tahu ISO 527 - 1 MPa 2200
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa 68
Modul ohybu ISO 178 MPa 2200
Izod náraz, vrub +23°C ISO 180 kJ/m2 14
Izod rázový vrub -30°C ISO 180 kJ/m2 6
Izodův náraz, nezkrácený -18°C ISO 180 kJ/m2  
Izodův náraz, nepozorovaný -35°C ISO 180 kJ/m2  
Tvrdost při zásahu kulovým projektilem ISO 2039 MPa 100

Tepelné vlastnosti

  Norma Jednotka Hodnota
Lineární součinitel tepelné roztažnosti (20-70 ° C) ISO 11359-2   K1
Teplota měknutí podle Vicata B120 ISO 306 °C 130
Teplota tepelného průhybu ISO 75 °C 101
Smršťování formy v % ISO 294-4