Projiskřovací a zkušební přístroje
 

Nedestruktivní zkouška
celistvosti povchů

Nabízíme přístroje BUCKLEYS pro několik typů nedestruktivních zkoušek. Přístroje jsou vhodné detekci trhlin, netěsností a průsaků. K detekcí využívají vysoké napětí  tzv. jiskrovou zkoušku nebo nízké napětí pro odporovou zkoušku mokrých krytin. 

 

Detekce průsaku plochých střech

Přístroje určené pro detekci průsaků hydroizolačních vrstev plochých střech vyrobených z elektricky nevodivých materiálů, jako je PVC, TPO nebo asfaltová lepenka.

Zjištění netěsnosti povrchů, opláštění a kabelů

Detektory s vysokým napětím  jsou ideální pro rychlé a efektivní testování širokého spektra nevodivých povlaků a obložení na vodivých materiálech.

Kontrola těsnosti spojů a svárů

Vysokonapětové přístroje vhodné ke kontrole svárů plastových nádrží, svarů na potrubí popř. fólií. 


 

Detekce netěsností plochých střech

Vysokonapěťové detektory trhlin a šterbin jsou rychlé a účinné prostředky k nalezení závad a poruch v nevodivých povlacích na vodivých materiálech. Celý článek ...

 

 

Nedestruktivní zkoušky

Nedestruktivní zkoušky probíhají na svarových spojích bez jejich porušení. To znamená, že nedestruktivní zkoušku lze provést i na finálním výrobku bez jeho znehodnocení. Celý článek ...