Projiskřovací a zkušební přístroje
 

Nedestruktivní zkouška
celistvosti povchů

Nabízíme přístroje BUCKLEYS pro několik typů nedestruktivních zkoušek. Přístroje jsou vhodné detekci trhlin, netěsností a průsaků. K detekcí využívají vysoké napětí  tzv. jiskrovou zkoušku nebo nízké napětí pro odporovou zkoušku mokrých krytin. 

 

Detekce průsaku plochých střech

Přístroje určené pro detekci průsaků hydroizolačních vrstev plochých střech vyrobených z elektricky nevodivých materiálů, jako je PVC, TPO nebo asfaltová lepenka.

Zjištění netěsnosti povrchů, opláštění a kabelů

Detektory s vysokým napětím  jsou ideální pro rychlé a efektivní testování širokého spektra nevodivých povlaků a obložení na vodivých materiálech.

Kontrola těsnosti spojů a svárů

Vysokonapětové přístroje vhodné ke kontrole svárů plastových nádrží, svarů na potrubí popř. fólií. 


 

Nedestruktivní zkoušky

Nedestruktivní zkoušky probíhají na svarových spojích bez jejich porušení. To znamená, že nedestruktivní zkoušku lze provést i na finálním výrobku bez jeho znehodnocení. Celý článek ...