Netransparentní protihlukové stěny

Netransparentní, odrazivé, jednostranně pohltivé nebo oboustranně pohltivé výplně protihlukových stěn silničních a železničních koridorů tvoří sortiment systému hliníkových panelů ALUMERO, systému „zelených“ panelů PLANTA a netransparentních desek PLEXIGLAS SOUNDSTOP NT.

Aby se protihluková stěna mohla lépe začlenit do okolního prostoru, jsou k dispozici v široké škále barevných odstínů a úprav povrchů proti grafity. Díky tomu plnila technické požadavky architektů, úživatelů i investorů.