Materiál Polystone MATROX

společně s ostatními materiály typu PE1000 (PE-UHMW) nebo Polystone M nabízí řešení problémů s dopravou sypkých a abrazivních materiálů formou výstelek a obkladů. Tyto materiály se vyznačují excelentní odolností vůči otěru a výbornými kluznými vlastnostmi. Hlavními oblastmi použití jsou veškeré provozy, kde je třeba zabránit poničení vlivem abraze a vyřešit problémy s lepivostí sypkých materiálů.

Technický list:

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Výstelky a obklady z plastu

Polystone MATROX

Pro řešení problémů s dopravou sypkých a abrazivních materiálů nabízíme profesionální řešení s využitím výstelek a obkladů speciálním materiálem Polystone Matrox.

Matrox má řadu výhod, jedna z nich bude ušetření nemalých nákladů a to konkrétně využitelnost přepravních ploch ve smyslu neulpívání.

Základní vlastnosti
desek Polystone MATROX

 • excelentní otěruvzdornost
 • výborné kluzné vlastnosti
 • dlouhá trvanlivost
 • dobrá rázová houževnatost
 • teplotní odolnost od -250 do 80 °C (speciální typy až 110 °C)
 • vybrané typy s antistatickou úpravou (ESD)
 • dobrá obrobitelnost

Použití desek Polystone MATROX

 • násypky a sila
 • dopravníky ve štěrkovnách, elektrárnách, betonárkách, lomech
 • korby nákladních vozidel
 • železniční vagóny
 • nákladní prostory lodí
 • lžíce nakladačů apod.

Způsoby kotvení desek
do násypek, do betonu

Standardní rozměry
všech typů desek Matrox

Standardní formáty 2000 x 1000 mm,
3000 x 1250 mm,
4000 x 2000 mm,
6000 x 1000 mm,
6000 x 2500 mm (MegaSheet*)
Standardní tloušťky standardní: 6–20 mm,
v případě potřeby: 1–200 mm

* MegaSheet je formát desky speciálně vyvinutý pro dopravníkové technologie. Tyto desky jsou vyráběny jedinečným způsobem a mají největší velikost, která je v současné době k dispozici. Megasheet lze použít buď v plné velikosti, nebo v řezaných kusech. Velké rozměry desky umožňují menší počet svárů a efektivnější výtěžnost.


Speciální úpravy

desek Polystone MATROX

 • MATROX – extrémně nízký koeficient tření
 • MATROX U110 – odolný vysokým teplotám (např. horký asfalt)
 • MATROX SE – samozhášivý (třída V0 dle UL94)
 • MATROX EX60 – permanentně antistatický
 • MATROX SI 12 – odolný, vysoké kluzné vlastnosti (rašelina, písek)
 • MATROX X – zvýšená tvrdost
 • MATROX FC –  vhodný pro styk s potravinami
Polystone MATROX
Násypky
Konstrukce Matrox
Desky zaručují nepřilnavost materiálu na povrchu

Speciální druhy desek Matrox


Matrox

Matrox

Přeprava snadno ulpívajících materiálů

Matrox má velmi nízký koeficient kluzného tření, což je zvláště důležité pro hromadnou přepravu a skladování snadno ulpívajících materiálů.

Vlastnosti materiálu
PE Matrox

 • Velmi nízký koeficient kluzného tření
 • Velmi vysoká odolnost proti opotřebení a oděru
 • Vysoká rázová houževnatost
 • Velmi nízká absorpce vody
 • Vysoká odolnost vůči chemikáliím
 • Vysoká odolnost vůči teplotám

Využití
polyethylenu Matrox

 • Dopravní průmysl
 • Obložení nákladních vozidel
 • Obložení zásobníků a násypek

Matrox U110

Matrox U110

Přeprava horkého sypkého zboží (dehet, asfalt)

Tento typ má vlastnosti nezbytné pro přepravu horkého sypkého zboží, jako je dehet nebo asfalt. Matrox U110 obsahuje řadu přísad, které umožňují dlouhodobé používání materiálu při teplotách do 190 °C. Je nutné zohlednit tepelnou roztažnost materiálu při plánování obložení s tak vysokými teplotami.

Vlastnosti materiálu
Matrox U110

 • Velmi vysoká teplotní stabilita
 • Nízký koeficient kluzného tření
 • Vysoká odolnost vůči abrazi
 • Obsahuje přísady, které zabraňují oxidaci
 • Dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • Velmi nízká absorpce vlhkosti

Využití
polyethylenu Matrox U110

 • Obložení nákladních vozidel
 • Obložení kontejnerů
 • Obložení zásobníků
 • Dopravníkové pásy
 • Obložení násypek

Matrox SE

Matrox SE

Samozhášivý materiál pro obložení násypek, pro důlní průmysl

Matrox SE se doporučuje používat v oblastech, kde je doporučeno nebo nutné použít materiál, který je těžko hořlavý. Tento materiál představuje vynikající kombinaci dobrých kluzných vlastností a vysoké odolnosti proti opotřebení. Matrox SE odpovídá třídě hořlavosti V0 podle mezinárodního zkušebního procesu UL94.

Vlastnosti materiálu
Matrox SE

 • Samozhášivý
 • Vysoká odolnosti proti opotřebení
 • Vysoká rázová houževnatost
 • Dobré kluzné vlastnosti
 • UV stabilní
 • Antistatický

Využití
polyethylenu Matrox SE

 • Důlní průmysl
 • Obložení nákladních vozidel
 • Obložení násypek

Matrox EX60

Matrox EX60

Deskový materiál do oblastí s nebezpečím výbuchu

Díky svým trvalým antistatickým vlastnostem je vhodný zejména pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu. Materiál má také vysokou odolnost proti nárazu a vynikající UV stabilitu. To znamená, že je ideální pro venkovní použití nebo v povrchové těžbě.

Vlastnosti materiálu
Matrox EX60

 • Permanentní antistatické vlastnosti
 • Vysoká odolnost proti opotřebení
 • Vysoká rázová houževnatost
 • UV stabilní

Využití
polyethylenu Matrox EX60

 • Povrchová těžba
 • Obložení nákladních vozidel
 • Obložení rypadel
 • Dopravníkové pásy
 • Obložení násypek

Matrox SI 12

Matrox SI 12

Přeprava sypkých materiálů (rašelina, písek)

Díky dobré odolnosti vůči opotřebení a kluzným vlastnostem je Matrox SI 12 ideální pro použití s určitými typy sypkých materiálů, jako je rašelina nebo písek.

Vlastnosti materiálu
Matrox SI 12

 • Dobrá odolnost vůči opotřebení
 • Dobré kluzné vlastnosti
 • Vhodné pro venkovní použití

Využití
polyethylenu Matrox SI 12

 • Přístavy
 • Dopravní a instalační technologie
 • Doprava dřeva

Matrox X

Matrox X

Přeprava ostrých a hrubozrnných materiálů

Matrox X byl vyvinut pro ty nejnáročnější aplikace, má nejvyšší tvrdost a odolnost proti opotřebení, proto se hodí na dopravu ostrých hrubozrnných materiálů. Jedná se o nejodolnější materiál.

Vlastnosti materiálu
Matrox X

 • Vynikající odolnost vůči abrazi
 • Velmi vysoká tvrdost povrchu
 • Dobré kluzné vlastnosti
 • Vysoká rázová houževnatost
 • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím

Využití
polyethylenu Matrox X

 • Důlní průmysl
 • Důlní vozidla
 • Obložení nákladních vozidel
 • Obložení násypek

Matrox FC

Matrox FC

Přeprava materiálů potravinářského průmyslu

Matrox FC je vhodný pro kontakt s materiálem v potravinářském průmyslu.

Vlastnosti materiálu
Matrox FC

 • Odpovídá evropské normě pro styk s potravinami
 • Vysoká odolnost proti opotřebení
 • Vysoká rázová houževnatost
 • Velmi nízký koeficient kluzného tření
 • Nízká absorpce vlhkosti

Využití
polyethylenu Matrox FC

 • Potravinářský průmysl
 • Obložení nákladních vozů
 • Obložení zásobníků

Způsoby kotvení PE desek Matrox

Matrox se instaluje mechanickým připevněním k podkladu pomocí šroubovaných nebo svařovaných spojovacích prvků. Oba typy jsou přijatelné a obvykle se vybírají na základě požadavků aplikace a struktuře podkladu.

Náš dodavatel má kvalifikované pracovníky z celého světa, kteří rozumí složité oblasti manipulace se sypkými materiály. Správná instalace kvalifikovaným distributorem nebo instalačním technikem je rozhodující pro délku životnosti obkladu.


Kotvení pomocí svařovaní čepů

FIXACE

Aby bylo možné fixovat obložení v dané poloze, je deska vždy předvrtána v upevňovacích bodech pomocí speciálního vrtáku. Vzdálenost mezi jednotlivými upevňovacími body závisí na geometrii a materiálu obloženého kontejneru, provozních podmínkách a zvoleném typu upevňovacího procesu.

Desky jsou přišroubovány na místo pomocí šroubů a diskových matic, doporučená vzdálenost 150-200 mm. Vzdálenost mezi otvory a okrajem desky by neměla překročit 20–30 mm. Když je předvrtaná obkladová deska umístěna v kontejneru, slouží jako šablona pro svařování.

SVAŘOVÁNÍ

Pro svařování pomocí čepů se závitový šroub přivaří otvorem v plechu na kovový povrch pod ním.

Na šroub se poté našroubuje šestihranná matice nebo kotoučová matice proti uvolnění. Pro účely obložení se jako nejvhodnější ukázaly matice a šrouby se závitem M10. Dodáváme je v různých délkách. Pro jednodušší instalaci na nerovném povrchu máme speciální šrouby se závitem s předem stanovenými body zlomu.


Výhody

 • Jednoduchá demontáž desek

Ideální aplikace

 • Pro desky s větší tloušťkou

Potřebné vybavení

 • Vhodný stupňovitý vrták
 • Svařovací jednotka pro svařování čepů
 • Vhodné šrouby
 • Diskové matice
 • Utahovací nástroje pro matice

Kotvení pomocí svařovacích podložek

U upevňovacího systému pomocí svařovacích podložek se předlisovaný kovový disk přivaří přímo k základně otvorem v desce. Je nutná pouze jedna operace. Tento upevňovací systém lze použít pro tloušťku desek až 15 mm. Rovný povrch obkladu se poté vytvoří zakrytím svařovacích položek plastovými krytkami z Matroxu.


Výhody

 • Rychlá a jednoduchá instalace
 • Plastové krytky zabraňují hromadění sypkého materiálu v kotvících bodech

Ideální aplikace

 • Nejjednodušší systém pro montáž tenkých obkladů

Potřebné vybavení

 • Svařovací podložky
 • Vhodný stupňovitý vrták
 • Svařovací jednotka (plynová nebo elektrická)
 • Matrox krytky

Kotvení do betonu

Systém skládající se z podložek, šroubů se zápustnou hlavou, betonových hmoždinek a krycích víček Matrox je obzvláště vhodný pro připevnění desek Matrox k betonovým stěnám nebo zdivu.

Tento systém vytváří toleranční prostory, které pomáhají zabránit tvorbě boulí při vysokých teplotách. Aby se zabránilo proniknutí materiálu pod desky, je deska utěsněna pomocí krytek. Výhodou tohoto procesu je jednoduché připevnění desek a vynikající trvanlivost.


Kotvení obložení násypky

U liniových násypek rohy a ostré úhly často způsobují nežádoucí hromadění sypkého materiálu. Z tohoto důvodu by měl být obkladový materiál, pokud je to možné, ohnut v rohových oblastech. V závislosti na tloušťce může být pro dosažení požadovaného ohnutí nutné použít horkovzdušné dmychadlo nebo válcovací jednotku.

Vytvořená dutina po ohnutí desky se naplní polymerovovou maltou (epoxidovou pryskyřicí). K upevnění obkladového materiálu na místo se používají šrouby se zápustnou hlavou a rozpěrné hmoždinky.

TECHNIKA POKLÁDKY

Při obkládání násypek a zásobníků jsou desky položeny vodorovně, začíná se dole a postupuje směrem vzhůru. Doporučujeme vyrovnat svislé spáry desek.

Overlap methods

Na obrázku jsou metody, které lze použít pro překrytí. Směr toku materiálu je označen šipkou. Alternativně mohou být spoje utěsněny speciálním svařovacím zařízením (extrudér).

OCHRANA HRAN OBKLADŮ

Při instalaci všech typů obložení musí být horní řada desek chráněna těsnící lištou, aby se zabránilo pronikání dopravovaného materiálu pod desky. Pásy mohou být podle potřeby z hliníku (stejně jako korba nákladního vozidla) nebo ocelových plechů.

Při upevňování těsnících lišt je nutné zajistit prostor pro tepelnou roztažnost.

Jaká je dodací lhůta pro tento materiál?

Polystone Matrox je vysoce specializovaný materiál, proto ho vždy objednáváme pro konkrétní zakázku a dodací lhůtu stejně jako cenu je vždy nutno prověřit předem.

Je nutné kupovat vždy celou desku?

Ano, pro tento typ materiálu platí minimální odběrné množství ve standarních formátech, ale je možné Vám desku nařezat dle Vašich požadavků, příp. dodat hotový obrobený díl, např. na CNC frézce. Zbytky desky zákazník samozřejmě obdrží také.