Nárůst automobilové a železniční dopravy způsobuje vyšší zátěž obyvatelstva hlukem. Tím přibývá fyzických a psychických poruch způsobených působením hluku. V našem sortimentu naleznete širokou paletu produktů pro stavbu protihlukových stěn silničních a železničních koridorů, které splňují kompletní požadavky dle evropských norem EN 14388.

Plasty se v moderních konstrukcích protihlukových stěn používají zejména kvůli vysoké transparentnosti, dobrým hlukově odrazivým vlastnostem, nízké hmotnosti, vysoké odolnosti vůči rázu a možnostem snadné následné recyklace. Evropské směrnice pro konstrukci protihlukových stěn zároveň požadují, aby protihlukové bariery měly příjemný design a byly dobře začleněny do krajiny.

Spolupracujeme s firmou ŘSD na účinných systémech zamezení nalétávání ptáků do průhledných ploch protihlukových stěn. Naše panely jsou schváleny SŽDC pro použití pro stavby státních drah.