Protihlukové stěny

Nárůst automobilové a železniční dopravy způsobuje vyšší zátěž obyvatelstva hlukem. Tím přibývá fyzických a psychických poruch způsobených působením hluku. V našem sortimentu naleznete širokou paletu produktů pro stavbu protihlukových stěn silničních a železničních koridorů, které splňují kompletní požadavky dle evropských norem EN 14388.

Evropské směrnice pro konstrukci protihlukových stěn zároveň požadují, aby protihlukové bariéry měly příjemný design a byly dobře začleněny do krajiny. Spolupracujeme s firmou ŘSD na účinných systémech zamezení nalétávání ptáků do průhledných ploch protihlukových stěn. Naše panely jsou schváleny SŽDC pro použití pro stavby státních drah.

protihlukove-steny.JPG

Proč protihlukové stěny z plastu

Plasty se v moderních konstrukcích protihlukových stěn používají zejména kvůli:

  • vysoké transparentnosti
  • dobrým hlukově odrazivým vlastnostem
  • nízké hmotnosti
  • vysoké odolnosti vůči rázu
  • možnostem snadné následné recyklace