Akusticky aktivní průhledná protihluková stěna

je novinkou v oblasti protihlukových stěn umožňující vizuální styk s okolím, která navíc neodráží, ale absorbuje rušivý dopravní hluk.

Stěna je tvořena 2 transparentními deskami z organického skla PLEXIGLAS SOUNDSTOP, z nichž odvrácená deska od komunikace je plná a přivrácená deska je tvořena lamelami mezi kterými jsou mezery. Prostor mezi zadní deskou a přední lamelovou deskou vytváří základ resonančního obvodu, který je optimálně zatlumen zvukově absorpčním materiálem umístěným v rámech panelu a v tenkém proužku při horním okraji dutiny v panelu.

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Protihlukové stěny

Jedním ze základních opatření, které omezují šířící se hluk jsou transparentní protihlukové stěny. V současnosti je můžeme vídat jako vysoké neprůhledné stěny podél dopravních koridorů vedoucích v blízkosti, často i napříč lidským osídlením.

Speciální podmínky mají protihlukové stěny na mostech. V důsledku požadavku na jejich nízkou hmotnost byly navrhovány z akrylátů, polykarbonátů nebo tvrzeného skla, ale pouze jako odrazivé.

Rozměry

Rozměry 1950 x 1000 x 120 mm
Rozteč sloupku 2000 mm
Hmotnost panelu 85 kg

Protihlukový transparentní pohltivý panel

je určen do sestav protihlukových stěn pro pohlcení hluku ze silničního provozu. Sestávají z hliníkového rámu, dvojité výplně z PMMA (Plexiglas XT, GS), spojovacího materiálu a pohltivých prvků).

Výplň na líci panelu (přivrácené ke komunikaci) je složena z lamel PMMA 50x15mm podepřenými uprostřed a v okrajích žebry z korozivzdorné oceli tř. 1.4401 (EN 10088), příčný řez žebry je obdelník 6x35mm, žebra jsou prolomena otvory 51x16mm umístěnými 5mm od vnějšího povrchu. Tyto otvory slouží k protažení PMMA lamel.

Zadní plná výplň je z desky PMMA tl. 15 mm. Rám je sestaven z hliníkových profilů, slitina tř. EN AW 6060 T66, spojených nýty Al/Al 4,7/14 DIN 7337A a šrouby se zapuštěnou hlavou M5x20 DIN 965 A2.


Čištění plexiskla

plexiclean.jpg

K čištění plexiskla nabízíme speciální čistící prostředky, které jsou velmi šetrné k materiálu a nenaruší jeho optické a mechanické vlastnosti. Čistič Graffinet PlexiClean účinně a šetrně odstraňuje nežádoucí barvy, inkousty, značkovače a fixy z povrchu plexiskla, zároveň je šetrný k životnímu prostředí. 

Čistič GRAFFINET PlexiClean na našem e-shopu


Transparentní pohltivý panel

Transparentní pohltivý panel

Řez panelem

Řez panelem


Akustická absorpce

Pro posílení akustické absorpce slouží soklový modul tvořený klimaticky odolnými zvukoabsorpčními deskami.

Průhledná protihluková clona v daném uspořádání vykazuje vzduchovou neprůzvučnost v kategorii B3 a akustickou absorpci v kategorii A2.

Zvuková pohltivost DL.[dB] podle normy ČSN EN 1793-1 je 4 dB v kategorii podle TP 104 A2.

Vzduchová neprůzvučnost DL.R[dB] podle normy ČSN EN 1793-2 je 30 dB v kategorii podle TP 104 B3.

Princip pohlcování hluku

 Princip pohlcování hluku