Akusticky aktivní průhledná protihluková stěna

je novinkou v oblasti protihlukových stěn umožňující vizuální styk s okolím, která navíc neodráží, ale absorbuje rušivý dopravní hluk.

Stěna je tvořena 2 transparentními deskami z organického skla PLEXIGLAS SOUNDSTOP, z nichž odvrácená deska od komunikace je plná a přivrácená deska je tvořena lamelami mezi kterými jsou mezery. Prostor mezi zadní deskou a přední lamelovou deskou vytváří základ resonančního obvodu, který je optimálně zatlumen zvukově absorpčním materiálem umístěným v rámech panelu a v tenkém proužku při horním okraji dutiny v panelu.

Kontaktujte technického poradce pro toto zboží

Protihlukové stěny

Jedním ze základních opatření, které omezují šířící se hluk jsou transparentní protihlukové stěny. V současnosti je můžeme vídat jako vysoké neprůhledné stěny podél dopravních koridorů vedoucích v blízkosti, často i napříč lidským osídlením.

Speciální podmínky mají protihlukové stěny na mostech. V důsledku požadavku na jejich nízkou hmotnost byly navrhovány z akrylátů, polykarbonátů nebo tvrzeného skla, ale pouze jako odrazivé.

Rozměry

Rozměry 1950 x 1000 x 120 mm
Rozteč sloupku 2000 mm
Hmotnost panelu 85 kg

Protihlukový transparentní pohltivý panel

je určen do sestav protihlukových stěn pro pohlcení hluku ze silničního provozu. Sestávají z hliníkového rámu, dvojité výplně z PMMA (Plexiglas XT, GS), spojovacího materiálu a pohltivých prvků).

Výplň na líci panelu (přivrácené ke komunikaci) je složena z lamel PMMA 50x15mm podepřenými uprostřed a v okrajích žebry z korozivzdorné oceli tř. 1.4401 (EN 10088), příčný řez žebry je obdelník 6x35mm, žebra jsou prolomena otvory 51x16mm umístěnými 5mm od vnějšího povrchu. Tyto otvory slouží k protažení PMMA lamel.

Zadní plná výplň je z desky PMMA tl. 15 mm. Rám je sestaven z hliníkových profilů, slitina tř. EN AW 6060 T66, spojených nýty Al/Al 4,7/14 DIN 7337A a šrouby se zapuštěnou hlavou M5x20 DIN 965 A2.


Transparentní pohltivý panel

Transparentní pohltivý panel

Řez panelem

Řez panelem


Akustická absorpce

Pro posílení akustické absorpce slouží soklový modul tvořený klimaticky odolnými zvukoabsorpčními deskami.

Průhledná protihluková clona v daném uspořádání vykazuje vzduchovou neprůzvučnost v kategorii B3 a akustickou absorpci v kategorii A2.

Zvuková pohltivost DL.[dB] podle normy ČSN EN 1793-1 je 4 dB v kategorii podle TP 104 A2.

Vzduchová neprůzvučnost DL.R[dB] podle normy ČSN EN 1793-2 je 30 dB v kategorii podle TP 104 B3.

Princip pohlcování hluku

 Princip pohlcování hluku